Projecte AirNB

Exposició pre-natal a la contaminació atmosfèrica urbana i al desenvolupament del cervell pre i post-Natal (AIR-NB)

L’objectiu general de AIR-NB és avaluar l’efecte de l’exposició pre-natal a la contaminació atmosfèrica urbana en el desenvolupament del cervell pre i postnatals.

La contaminació atmosfèrica és el principal perill mediambiental relacionat amb l’urbà, i el principal contribuent mediambiental a la càrrega mundial de malalties. Estudiar els efectes cerebrals estructurals i funcionals de l’exposició a la contaminació atmosfèrica durant el fetus i el neurodesenvolupament durant la primera vida és important perquè els efectes en aquest moment són de naturalesa potencialment irreversible i perquè les majors oportunitats preventives es produeixen durant aquests períodes.

Per què la contaminació de l’aire urbà i el desenvolupament cerebral pre i postnatals?

Una forta evidència suggereix que els tòxics mediambientals contribueixen a una pandèmia global i silenciosa de problemes de desenvolupament del cervell. El desenvolupament òptim del cervell implica múltiples etapes complexes que s’han de completar de manera seqüencial, principalment durant el fetus i la primera vida2. Aquests processos són exclusivament vulnerables a les interferències ambientals adverses. El deteriorament del desenvolupament cerebral comporta: trastorns neurobehaviourales (és a dir, trastorns de l’espectre autista i trastorns d’hiperactivitat amb dèficit d’atenció (TDAH), la prevalença de la qual sembla estar augmentant, el desenvolupament cognitiu disfuncional i els efectes perjudicials a llarg termini sobre el benestar i la salut mental. , o haver estat criat en àrees urbanes, s’associen amb un impacte perjudicial en la funció cerebral i un major risc de trastorns neurobehaviourals.

Junts, es preveu que la urbanització ràpida i una major prevalença de trastorns neuroconductuals a les zones urbanes accelerin la ja considerable càrrega mundial associada a aquestes condicions en els propers anys.

Aquest projecte ha rebut finançament del European Research Council (ERC) en el marc del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea sota la convocatòria ERC-2017-ADG.

Més informació sobre el projecte al lloc web d’ISGlobal:

https://www.isglobal.org/ca/-/air-nb

AirNB Project