Projecte BiSC

Exposició prenatal a la contaminació de l’AIRE urbà i el desenvolupament cerebral pre i postnatal (AIR-NB)

BiSC està finançat per l’European Research Council (projecte AirNB), l’objectiu general del qual és avaluar l’efecte de l’exposició prenatal a la contaminació de l’aire urbà en el desenvolupament del cervell prenatal i postnatal.

La contaminació de l’aire és el perill ambiental principal relacionat amb la ciutat i el principal contribuent ambiental a la càrrega mundial de malalties. Estudiar els efectes cerebrals estructurals i funcionals de l’exposició a la contaminació de l’aire durant el desenvolupament neurològic i fetal durant els primers anys de vida és important perquè els efectes són en aquest moment potencialment irreversibles i les oportunitats més grans de prevenció es produeixen durant aquests períodes.

Per què la contaminació de l’aire urbà i el desenvolupament del cervell pre i post natal?

Una forta evidència suggereix que els tòxics ambientals contribueixen a una pandèmia global i silenciosa de problemes de desenvolupament cerebral. El desenvolupament òptim del cervell implica múltiples etapes complexes que cal completar seqüencialment, principalment durant la vida fetal i primerenca. Aquests processos són excepcionalment vulnerables a les interferències dels entorns adversos. El desenvolupament cerebral deficient condueix a: trastorns neuroconductuals (és a dir, trastorn de l’espectre autista i trastorn d’hiperactivitat amb dèficit d’atenció (TDAH), la prevalença del qual sembla estar augmentant; desenvolupament cognitiu disfuncional i efectes nocius a llarg termini sobre el benestar i la salut mental. Haver estat criat en àrees urbanes s’associa amb un impacte perjudicial en la funció cerebral i un risc més gran de trastorns neuroconductuals.

En conjunt, s’espera que la ràpida urbanització i una major prevalença de trastorns neuroconductuals a les àrees urbanes accelerin la ja considerable càrrega mundial associada amb aquestes condicions els propers anys.

Aquest projecte ha rebut fons del Consell Europeu de Recerca (ERC) dins el marc del programa de recerca i innovació de la Unió Europea, Horitzó 2020, en el marc de la convocatòria ERC-2017-ADG.

0
embarassades
0
infants
Projecte BiSC
Projecte BiSC
Projecte BiSC