Nota legal

Condicions d’ús de la Web

Titular de la web i de l’aplicació:

Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), CIF: G65341695, adreça postal: c/ Rosselló, número 132, 2a, 5a i 7a de Barcelona (08036), inscrita al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.634, telèfon: (+34)932271806, correu electrònic: lopd@isglobal.org.

El lloc web és propietat d’ISGlobal.

L’ús del lloc web està subjecte a les condicions d’ús següents. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir al web i utilitzar els materials que conté implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap mena de reserva, aquestes condicions.

1. Condicions d’ús

1.1. El lloc web conté material preparat per ISGlobal amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que és possible que aquest material no reflecteixi l’estat més recent de les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ésser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre ISGlobal i l’usuari de la web.

1.3. Els enllaços (o links) que conté el lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals ISGlobal no exerceix cap mena de control. ISGlobal no respon ni del contingut ni de l’estat dels llocs, pàgines web i aplicacions en qüestió, i l’accés a aquests, a través del lloc web o de l’aplicació, tampoc no implica que ISGlobal en recomani o n’aprovi el contingut.

2. Limitació de responsabilitat

2.1. Qui utilitza la web ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. ISGlobal no es fa responsable dels errors o omissions que pugui presentar el contingut d’aquestes o altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través d’aquestes. ISGlobal tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de l’ús del web, ni per qualsevol actuació duta a terme sobre la base de la informació que s’hi facilita.

2.2. ISGlobal no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari del lloc web. Per tant, ISGlobal no respon dels danys i perjudicis que aquests elements poguessin causar a l’usuari o a tercers.

3. Protecció de dades

3.1. La informació que ISGlobal rep dels usuaris del lloc web a través de la subscripció a esdeveniments promocionals o de l’enviament de formularis es tracta amb la màxima confidencialitat, amb la finalitat d’atendre la seva participació a l’esdeveniment o d’enviar-li informació, en el segon cas. La informació rebuda no s’utilitza amb cap altra finalitat.

3.2. En virtut del què disposa l’article 22 de la LSSI, ISGlobal podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) en equips terminals dels destinataris, amb la condició que aquests hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i dels usos que se’ls donarà en la Política de cookies d’ISGlobal.

Allò descrit anteriorment no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica amb l’única finalitat d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura en què resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació sol·licitat expressament pel destinatari.

3.3. Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà l’usuari del caràcter necessari d’aquells que siguin considerats imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació dels serveis en qüestió.

3.4. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament mitjançant una sol·licitud dirigida a lopd@isglobal.org o per correu postal a l’adreça d’SGlobal indicada a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, el domicili a efectes de notificacions, una fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i la indicació del dret que s’exerceix.

Així mateix, si no està d’acord amb el tractament dut a terme per ISGlobal o considera que s’han vulnerat els seus drets, podrà presentar una reclamació en qualsevol moment davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

[Actualitzat el juliol de 2018]