Ètica del projecte

El projecte BISC està protegit per estrictes controls ètics. La teva autorització serà imprescindible per participar-hi i, en cas que ho vulguis, podràs retirar-te’n en qualsevol fase de l’estudi. La informació que facilitis es tractarà de manera confidencial i les mesures de seguretat es garantiran en tot moment, d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

Responsable del Tractament: Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal), CIF: G65341695, Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 2ª, 5ª i 7ª de Barcelona (08036) Telèfon: (+34)932271806. Correu electrònic: lopd@isglobal.org
Delegat de Protecció de Dades, contacte: lopd@isglobal.org

Recopilem i processem les seves dades personals amb l’únic propòsit de respondre a la seva consulta. Les seves dades seran utilitzades únicament per les persones o equips de ISGlobal que requereixen accés a ell per dur a terme el seu treball i mai, en cap cas, es posaran a disposició de tercers o seran transferits a tercers països o organitzacions internacionals. Només podem processar les vostres dades personals amb el vostre consentiment, i es conservarà només mentre no retireu el consentiment.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament mitjançant una sol·licitud dirigida a lopd@isglobal.org o per correu postal a l’adreça d’ISGlobal: c/ Rosselló, número 132, 08036 Barcelona. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, el domicili a efectes de notificacions, una fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i la indicació del dret que s’exerceix.

Així mateix, si no està d’acord amb el tractament dut a terme per ISGlobal o considera que s’han vulnerat els seus drets, podrà presentar una reclamació en qualsevol moment a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.