INFORMACIÓ PER A LES FAMILIES BISC

Benvolgudes famílies BiSC,

Com bé sabeu, el projecte BiSC és un projecte a llarg termini en el que volem fer una avaluació continua dels nens i nenes que hi participen, per veure com és el seu desenvolupament en els primers anys de vida.

Per què estem realitzant aquest estudi sobre exposició ambiental durant el embaràs?

Alguns estudis suggereixen que la contaminació ambiental pot estar associada amb malalties o trastorns durant el creixement fetal i el desenvolupament infantil, però l’evidència científica no és concloent. Tots estem exposats a la contaminació ambiental, pel que és important investigar els efectes que es pugui produir en la salut. Això és especialment important en el període pre i postnatal, ja que el cervell dels nadons està en ple desenvolupament i les seves estructures s’estan formant.

Com podem conèixer l’exposició de les mares a aquests factors?

En aquest estudi farem una avaluació detallada dels contaminants ambientals als que pot estar exposada durant el embaràs. Recollirem informació sobre els diferents contaminants ambientals, com per exemple els compostos emesos pel trànsit de vehicles i el soroll amb captadors personals i ambientals en el domicili i en la ciutat durant diferents etapes de la gestació. Al final de l’estudi combinarem totes aquestes mesures amb els resultats de les proves de salut dels infants amb l’objectiu d’entendre millor com aquestes exposicions poden tenir un efecte en el creixement i desenvolupament dels nadons.

En què consisteix l’estudi?

El nostre objectiu és incloure 1.200 dones embarassades que fan les seves visites de seguiment als hospitals de Barcelona: BCNatal (que inclou l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic-Maternitat) i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Les dones que acceptin participar rebran una avaluació detallada de la seva exposició ambiental en dos períodes d’una setmana de durada cada una durant el primer i tercer trimestre de gestació. Això significa que per a cada una d’aquestes 1.200 mares obtindrem mesures d’exposició a diferents contaminants ambientals.

Si vols conèixer en més detall com va funcionar el reclutament de les mares voluntàries, consulta el document següent: Informació per a les dones gestants del estudi BiSC

 


 

Actualment ja hem finalitzat el seguiment a l’edat de 18 mesos. A la figura adjunta podreu veure tota la informació que hem recollit fins ara en els seguiments que hem anat realitzant. A més, a l’edat de 24 mesos un subgrup de nens i nenes també han fet la prova d’EEG (veure notícia).

 

 

SEGUIMENT ALS 28 MESOS

Actualment falta menys d’un any per acabar el seguiment dels 28 mesos, en el que estem recollint la següent informació:

 • Qüestionari general, que inclou preguntes sobre l’estil de vida, malalties i salut de l’infant, etc.
 • Development profile 3 (DP3), que permet avaluar ràpidament les cinc àrees principals del desenvolupament infantil (cognició, motricitat, socioemocional, comunicació i conducta adaptativa) i ofereix un índex global de desenvolupament infantil.
 • McArthur (CDI-II), que reflecteix el procés normal d’adquisició primerenca de la llengua mitjançant un conjunt de manifestacions diverses: gestos prelingüístics, vocalitzacions prelingüístiques, vocabulari i gramàtica. El test facilita la detecció precoç dels trastorns del llenguatge.
 • Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), que pretén avaluar la funció executiva de l’infant en el context dels seus entorns quotidians.

 


 

SEGUIMENT ALS 4 ANYS

Des del mes d’abril del 2023, gràcies al finançament de La Marató de TV3, estem fent l’avaluació dels nens i nenes BiSC als 4 anys d’edat. A més, també fem una avaluació en més profunditat de la salut mental de les mares i pares BiSC. Concretament us demanem que realitzeu o contesteu els següents tests i qüestionaris (la visita dura al voltant de 2h i cap prova és invasiva):

 

INFORMACIÓ de les MARES i PARES

Qüestionari general, que inclou preguntes sobre l’estil de vida, lloc actual de residència, etc.

 • PSI-SF: serveix per avaluar l’estrès parental.
 • ADHD rating scale V: s’utilitza per avaluar la presència de trets autistes.
 • SCL-90-R: és un instrument d’autoavaluació àmpliament utilitzat que avalua la càrrega de símptomes subjectius de trastorns mentals.

 

INFORMACIÓ dels NENS i NENES

 • Us demanem que porteu el seu carnet de salut
 • Mesurem la talla, el pes i la cintura
 • Recollim mostres d’ungles
 • Prova d’autorefractometria: per determinar la refracció de l’ull.
 • Les mares i/o pares contesteu:
  • Un qüestionari general sobre la seva salut, dieta, activitat física, etc.
  • Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), que pretén avaluar la funció executiva de l’infant en el context dels seus entorns quotidians. Aquest test també el vau realitzar al seguiment dels 28 mesos.
  • SRS-2: és un instrument de cribratge per identificar la presència i la gravetat del deteriorament social dins de l’espectre de l’autisme i diferenciar-lo del que es produeix en altres trastorns.
  • CBCL: és un qüestionari molt utilitzat per avaluar problemes de conducta i emocionals. De fet, aquest qüestionari també el vau contestar al seguiment dels 18 mesos.
 • Els nens i nenes realitzen, amb la presència d’una neuropsicòloga:
  • Les Escales de Desenvolupament Merrill-Palmer-R (MP-R): són una bateria de test d’aplicació individual amb el qual s’avalua el desenvolupament global de l’infant, estudiant 3 àrees concretes del desenvolupament: el desenvolupament cognitiu, el llenguatge/comunicació i el desenvolupament motor. Aquest test es basa en tasques participatives en les que l’infant ha de manipular joguines, respondre a preguntes matemàtiques amb l’ajuda d’unes làmines amb dibuixos, fer puzles, respondre a preguntes sobre vocabulari adequat a la seva edat, o fins i tot imitar gests motrius que mostrin les seves capacitats de saltar, saltar a peu coix o atrapar una pilota. Per tant, és un test que permet a una psicòloga experta en neurodesenvolupament infantil observar de manera objectiva el desenvolupament neuropsicomotor de l’infant. Sempre a través de jocs, de manera que l’infant gaudeix de la visita.
  • Kiddies Continuous Performance Test (K-CPT-2): Un test computeritzat que avalua les capacitat d’atenció de l’infant. Es tracta d’una tasca on l’infant ha de detectar uns objectes que apareixen i desapareixen a la pantalla. Són objectes quotidians, com ara un vaixell, una pilota, un cotxe, unes estisores,… i reaccionar a ells o deixar-los passar segons unes consignes que la psicòloga ha donat prèviament a l’infant. Per tant, l’infant ha d’estar molt atent al llarg de tota la tasca. Exactament, amb aquesta tasca es pot avaluar errors d’impulsivitat en la resposta, rapidesa de la reacció i capacitat de mantenir l’atenció en una tasca sense distreure’s. És a dir, l’atenció sostinguda.