Projecte FRONTIER

FRONTIER, finançat pel Health Effects Institute (HEI) té com a objectiu proporcionar una avaluació sòlida i completa de l’impacte de l’exposició materna a la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit en el creixement fetal. Amb aquest objectiu, es farà:

  • dilucidar els efectes del soroll;
  • identificar les finestres d’exposició rellevants;
  • avaluar la seva modificació per l’estatus socioeconòmic, l’estrès i l’activitat física;
  • dilucidar el paper de la funció placentària com a mecanisme subjacent; i
  • explorar el potencial dels espais verds per mitigar-lo.

Més informació sobre el projecte al lloc web d’ISGlobal:

https://www.isglobal.org/ca/-/frontier

AirNB Project