Protocols i qüestionaris

Seguiment prenatal

Seguiment 12 setmanes

Inscripció BiSC

El propòsit d’aquest SOP és descriure diferents aspectes de la inscripció dels participants de BISC, que inclouen els mètodes per promoure l’estudi, la manera d’apropar-se als possibles participants, els criteris d’inclusió i exclusió, l’obtenció del consentiment informat i la assignació de la ID de la cohort als participants.

Descarga

Protocol qüestionaris generals

El propòsit d‟aquest SOP és descriure el procediment d‟ompliment dels qüestionaris realitzats durant el 1r trimestre de l‟embaràs. Els qüestionaris abasten quatre temes principals: característiques sociodemogràfiques, exposicions ambientals i estil de vida i caracterització de la llar.

Descarga

Protocol qüestionari mèdic i obstètric

El propòsit d’aquest SOP és descriure el procediment d’ompliment del qüestionari mèdic i obstètric (és a dir, condicions mèdiques i obstètriques actuals i passades i medicació) el primer trimestre de l’embaràs.

Descarga

Qüestionari dades sociodemogràfiques

Qüestionari historial mèdic

Qüestionari exposició i estil de vida

Qüestionari per treballadores/s de camp

Qüestionari a omplir en presència dels/les treballadors/es de camp.

Descarga

Descarga

Seguiment 20 setmanes

Protocol qüestionaris generals

El propòsit d‟aquest SOP és descriure el procediment d‟ompliment dels qüestionaris realitzats durant el segon trimestre de l‟embaràs. Els qüestionaris abasten dos temes principals: salut mental (SCL90-r) i freqüència alimentària.

Descarga

Protocol qüestionari mèdic i obstètric

El propòsit d’aquest SOP és descriure el procediment d’ompliment del qüestionari mèdic i obstètric (és a dir, condicions mèdiques i obstètriques actuals i medicació) al segon trimestre de l’embaràs.

Descarga

Qüestionari de freqüencia alimentaria

Aquesta part de l’enquesta és per conèixer la dieta que la mare ha seguit els últims mesos des que està embarassada. Amb això mirem d’esbrinar el paper que pot jugar la dieta en relació amb el desenvolupament del seu embaràs i del seu futur fill.

Descarga

Seguiment 32 setmanes

Protocol qüestionaris generals

El propòsit d‟aquest SOP és descriure el procediment d‟ompliment dels qüestionaris realitzats durant el 3r trimestre de l‟embaràs. Els qüestionaris comprenen cinc temes principals: característiques sociodemogràfiques, estrès, exposicions ambientals, estil de vida i caracterització de la llar.

Descarga

Protocol qüestionari mèdic i obstètric

El propòsit d’aquest SOP és descriure el procediment d’ompliment del qüestionari mèdic i obstètric (és a dir, condicions mèdiques i obstètriques actuals i medicació) al tercer trimestre de l’embaràs.

Descarga

Qüestionari general

Qüestionari per a treballadores/es de camp: exposició a la calor

Seguiment postnatal

Seguiment 2 mesos

Qüestionari general de seguiment

Aquest protocol s’aplica al voltant dels 2 mesos (8 setmanes) després del naixement. Inclou un qüestionari curt per valorar la depressió postpart i unes preguntes curtes sobre lactància i les malalties del nen durant els dos primers mesos de vida.

Descarga

Seguiment 6 mesos

Qüestionari general de seguiment: Part 1

Amb la PART 1 del qüestionari us farem una sèrie de preguntes sobre lactància, salut del nen/a i una altra informació relacionada amb canvis que hagin pogut succeir a la casa.

Descarga

Qüestionari general de seguiment: Part 2

A la PART 2 us demanarem informació sobre els hàbits del dormir del vostre fill/a i sobre la seva conducta.

Descarga

Seguiment 12 mesos

Qüestionari general de seguiment

Amb el qüestionari de seguiment dels 12 mesos us farem una sèrie de preguntes sobre salut materna, lactància i salut del nadó.

Descarga

Seguiment 18 mesos

Protocol de seguiment

Un estudi de cohorts de naixement realitzat a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana per estudiar l’efecte pre i postnatal a exposicions ambientals, especialment a la contaminació de l’aire, i el creixement fetal i en el desenvolupament pre i postnatal, especialment en el desenvolupament del cervell.

Descarga

Qüestionari general de seguiment

Amb el qüestionari de seguiment dels 18 mesos us farem una sèrie de preguntes sobre la salut materna, la lactància i la salut del vostre fill/a.

Descarga

Qüestionari neuro de seguiment

En aquest qüestionari us volem fer una sèrie de preguntes que ens ajudaran a avaluar el neurodesenvolupament del vostre fill/a a l’edat de 18 mesos.

Descarga

Seguiment especial 24 mesos (EEG)

Protocol de seguiment

En el seguiment de 24 mesos, farem un estudi d’EEG per investigar l’efecte de l’exposició prenatal i postnatal a exposicions ambientals, especialment a la contaminació de l’aire, en la funció de control cognitiu.

Descarga

Qüestionari general de seguiment

El qüestionari següent fa preguntes sobre les teves actituds en relació amb la música.

Descarga

Seguiment 28 mesos

Protocol de seguiment

Els objectius específics són: continuar amb l’avaluació de la salut dels infants de la cohort de naixement BiSC centrant-nos en el desenvolupament dels sistemes nerviós i respiratori; provar prospectivament la relació entre diversos resultats prenatals i postnatals d’exposició i salut infantil, amb un èmfasi particular al neurodesenvolupament.

Descarga

Qüestionari general seguiment

Amb el qüestionari de seguiment dels 28 mesos us farem una sèrie de preguntes sobre la salut materna, la lactància i la salut del vostre fill/a.

Descarga

Seguiment 48 mesos

Protocol de seguiment

Amb el present protocol es pretén continuar l’avaluació de la salut d’aquests infants als 48 mesos. El seguiment s’ha finançat amb una beca de La Marató (TV3 i Catalunya Ràdio), i l’objectiu global és avaluar de manera holística els determinants psicosocials, ambientals i genètics en l’aparició i evolució dels problemes neuroconductuals i emocionals (NBEP) en la primera quatre anys de vida, quan els fenotips de NBEP comencen a ser detectables en la població pediàtrica. A més, avaluarem el paper de mediació del creixement fetal i la funció placentària i del desenvolupament estructural i funcional del cervell fetal i del nadó en les associacions explorades.

Descarga

Qüestionaris generals seguiment

Amb el qüestionari de seguiment de 48 mesos, es pretén avaluar les propietats estructurals i organitzatives de les famílies i els patrons de transaccions entre els membres de la família.

Quest. Mother_Descarga

Quest. Partners_Descarga

Quest. Child_Descarga

Altres documents

Protocol de seguiment des de l’embaràs fins als 18 mesos d’edat de l’infant

Cap a l’objectiu principal, el projecte busca: 1) Establir una nova cohort urbana d’embaràs-naixement; 2) Mesurar els exposomes pre i postnatals; 3) Mesurar el creixement i desenvolupament fetal i infantil, inclosos diversos dominis de salut: creixement fetal i infantil, desenvolupament neurològic i resultats respiratoris; 4) Avaluar prospectivament la relació entre diverses exposicions prenatals i postnatals i el creixement i desenvolupament fetal i infantil i els resultats de salut; 5) Investigar els mecanismes moleculars que vinculen l’exposoma amb el creixement i el desenvolupament fetal i infantil i els resultats de salut; 6) Avaluar la variació genètica dels trios mare-pare-fill.

Descarga

Qüestionari inicial Covid-19

La pandèmia de COVID-19 suposa una emergència sanitària a nivell global. I és molt important fer front als reptes científics i de recerca derivats d’aquesta emergència sanitària. Per això, creiem adequat estudiar com pot estar afectant aquesta situació les dones voluntàries de l’estudi BISC, dones que actualment estan embarassades o amb un nadó menor d’un any. Concretament volem estudiar l’efecte de l’aïllament per la pandèmia en la salut mental materna.

Descarga

Ressonància magnètica (RM). Model per a nounats.

Aquest document té com a objecte sol·licitar i obtenir la seva autorització expressa per escrit per fer una ressonància magnètica (RM) cerebral.

Descarga

Protocol

L’objectiu d’aquest SOP és descriure els procediments a seguir a l’hora de realitzar l’estudi de Ressonància Magnètica (RM) en el període postnatal. Descriu la tècnica d’adquisició d’imatges i els aspectes del procediment en relació amb els participants i els nounats.

Descarga

Projecte BISC/ENDOMIX

Comprendre com els disruptors endocrins i les mescles químiques preocupants s’adrecen al sistema immunitari per desencadenar o perpetuar la malaltia (projecte ENDOMIX). Protocol de sang i cabell en nens del projecte Barcelona Life Study Cohort (BISC). Versió 2.

Descarga

Les dades de l’estudi es van recollir i gestionar mitjançant les eines de captura de dades electròniques REDCap allotjades a ISGlobal (REF 1 i REF 2). REDCap (Research Electronic Data Capture) és una plataforma de programari segura i basada en web dissenyada per donar suport a la captura de dades per a estudis de recerca, proporcionant 1) una interfície intuïtiva per a la captura de dades validades; 2) pistes d’auditoria per al seguiment de la manipulació de dades i els procediments d’exportació; 3) procediments d’exportació automatitzats per a descàrregues de dades sense problemes a paquets estadístics comuns; i 4) procediments per a la integració de dades i la interoperabilitat amb fonts externes.

REF 1. PA Harris, RTaylor, R Thielke, J Payne, N Gonzalez, JG. Conde. Research electronic data capture (REDCap) – A meta data-driven methodology and work flow process for providing translational research informatics support. JBiomedInform. 2009 Apr;42(2):377-81. 10.1016/j.jbi.2008.08.010

REF 2. PA Harris, R Taylor, BL Minor, V Elliott, M Fernandez, L O’Neal, L McLeod, G Delacqua, F Delacqua, J Kirby, S N Duda, REDCap Consortium. The REDCap consortium: Building an international community software partners. JBiomedInform. 2019 May9 10.1016/j.jbi.2019.103208