Seguim fent avaluacions als 28-35 mesos!

Avui us volem parlar del seguiment que realitzem als nens i nenes del Projecte BiSC als 28 mesos. En aquest seguiment ens centrem en el desenvolupament dels sistemes nerviós i respiratori. Avaluem de manera prospectiva la relació entre diversos resultats d’exposició prenatal i postnatal i la salut infantil, posant èmfasi en el neurodesenvolupament.

Què demanem a les famílies?

Al seguiment de 28-35 mesos no hi ha cap visita presencial, rebreu una trucada per part del nostre equip per explicar-vos un seguit de qüestionaris a respondre, alguns similars als que vam realitzar als 6-8 mesos del bebè.

En aquesta etapa del desenvolupament també iniciem les avaluacions de les funcions executives; concretament, la flexibilitat mental, el control emocional, la capacitat de planificació i l’organització, entre d’altres, a través del qüestionari BRIEF.

I un cop omplert tot?

Una vegada rebudes les respostes dels qüestionaris, s’elabora un informe individualitzat amb els resultats i recomanacions del nostre equip de neuropsicòlogues.

D’aquesta manera, ens esteu ajudant a avaluar el creixement dels vostres fills en cadascuna de les seves etapes.

Us animem a participar al màxim que pugueu emplenant els qüestionaris i un cop mes us agraïm el vostre gran esforç!

Aquesta notícia ha sigut redactada per la Cecilia Persavento, tècnica de camp del Projecte BiSC.