“Una de les fortaleses de l’estudi és que la informació recollida està basada en dades d’exposició personal”

Ja tenim els primers filtres de la cohort BiSC!

En aquesta imatge podem veure-hi els diferents tons que té la qualitat de l’aire a Barcelona.

Filtres de diferents participants que recullen les partícules en suspensió de menys de 2,5 micres

Gràcies a la col·laboració de les mares embarassades que porten una motxilla amb diferents instruments durant 48 hores, podem mesurar l’exposició personal a la contaminació de l’aire de cada participant. Els filtres corresponen a 48h de mostreig personal de cada voluntària i recullen partícules en suspensió (PM2.5) de menys de 2,5 micres. Posteriorment, s’analitza la gravimetria i la composició de cada filtre, i es correlaciona amb altres dades recollides, tant de la mare com de factors ambientals.

“Una de les fortaleses de l’estudi és que la informació recollida està basada en dades d’exposició personal (dosi inhalada) i permeten fer una avaluació a l’exposició a la contaminació atmosfèrica de la nostra ciutat de forma individual.”

Notícia redactada per la Laia Vicens, que forma part de l’equip que avalua l’exposició a la contaminació atmosfèrica del projecte BiSC.