El biorepositori de BiSC

Durant més de dos any hem estat recollint mostres prenatals i del naixement de les mares i els nadons de BiSC.

Hem recollit orines, sang, cabell, femtes, ungles, mostres vaginals i rectals de les mares. I també hem recollit meconi, sang de cordó i placentes del nadó. La imatge de sota us mostra el total de mostres recollides.

En aquests moments estem inventariant en un programa informàtic les mostres que tenim guardades als congeladors del biobanc de BiSC. Aquestes mostres es faran servir per identificar biomarcadors d’exposició a contaminants ambientals, determinar la resposta biològica a aquests, i la genètica dels participants.

Gràcies per l’esforç!

La notícia ha sigut escrita per la Mariona Bustamante, staff scientist del projecte BiSC.