El projecte ALTER analitzarà la microbiota intestinal dels nens i nenes BiSC

El conjunt de bactèries, virus, fongs i d’altres microorganismes que viuen en un hàbitat concret conformen el que es coneix com a microbiota. De microbiotes en podem trobar al nostre entorn (a la fulla d’un arbre, en una pedra volcànica, al gel àrtic…), així com al nostre organisme (a la pell, a l’intestí, a la boca…). Normalment la relació entre el nostre organisme i la microbiota es de benefici mutu (el que es coneix com a simbiosi). A vegades, però, hi ha certes disfuncions que poden tenir un efecte negatiu en la nostra salut, ja sigui perquè una bactèria que aporta beneficis deixa d’estar present, o bé al contrari, una que provoca infeccions entra al nostre organisme i causa malaltia (per exemple, la coneguda Salmonella). De la mateixa manera, en altres ocasions els efectes positius o negatius depenen de la quantitat relativa de certes bactèries en una zona concreta del nostre organisme i de la relació que els diversos microorganismes estableixen entre ells i amb el nostre sistema immunitari. De fet, es calcula que entre el 75-80% del sistema immunitari es situa a l’intestí, on juga un paper molt important, per exemple, evitant l’entrada de microorganismes al sistema circulatori. A més, existeix una estreta relació entre el sistema digestiu i el sistema nerviós, fins al punt que es parla del sistema digestiu com un “segon cervell”.

Hi ha estudis que indiquen que l’exposició a contaminació de l’aire podria estar afectant la composició i el funcionament de la microbiota, provocant alteracions a l’intestí i afectant la salut immunitària, així com al propi sistema nerviós i al cervell. En el marc del projecte ALTER (Contaminació de l’aire, microbiota intestinal i neurodesenvolupament en els primers 24 mesos de vida), finançat per l’Institut Carlos III, avaluarem l’impacte que l’exposició pre i postnatal a la contaminació atmosfèrica té sobre la composició de la microbiota intestinal durant els dos primers anys de vida. També pretenem explorar si els impactes de la contaminació de l’aire en la microbiota intestinal tenen implicacions per al neurodesenvolupament dels infants. L’estudi es realitzarà gràcies a la participació de la famílies BiSC, especialment aquelles que han pogut aportar mostres de femtes dels seus fills i filles als 6 i/o 18 mesos d’edat. Els anàlisis de les mostres començaran aquest estiu i continuaran fins l’estiu vinent. A finals del 2023 esperem poder fer retorn a les famílies amb la informació de la composició de la microbiota intestinal dels seus fills i filles.

Així doncs, moltes gràcies pels vostres esforços i implicació en el projecte BiSC, que han permès poder tirar endavant aquest nou projecte, i molts més!

Més informació del projecte a: https://www.isglobal.org/en/-/alter-proyecto-polucion-microbiota-intestinal-neurodesarrollo-bebes

Arrieta et al. The intestinal microbiome in early life: health and disease. Front. Immunol., 05 September 2014 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2014.00427

La notícia ha sigut redactada per la Mireia Gascón, investigadora del projecte BiSC.