El projecte BiSC vist des de la prespectiva de les dades!

El projecte BiSC és un estudi de grans dimensions. El reclutament de voluntàries no s’ha aturat en cap moment des del seu inici. De fet, ha fet front, fins i tot, a una pandèmia com la que estem vivint ara mateix. Des del 2018 l’entrada de les voluntàries, les seves parelles i, posteriorment, els seus nadons ha estat continuada.

En aquests moments, el número de famílies voluntàries ja ha superat el miler i, de nou, els ho agraïm enormement.

Però, a l’hora de la veritat, tota aquesta participació en què es transforma? Què en traiem de tantes visites, qüestionaris i proves? La resposta a aquestes dues preguntes és la mateixa: dades.

Les dades, al cap i a la fi, condensen tota la informació que ens fan arribar les nostres voluntàries. I és mitjançant l’anàlisi d’aquestes que podem aconseguir trobar respostes a les preguntes inicials del projecte. És a dir, sense les dades que aconseguim de la participació de les famílies no hi hauria BiSC.

Si el projecte compta amb més d’un miler de participants i de totes se n’extreuen dades, el volum d’aquestes ha de ser enorme, no? Efectivament!

Entrarem una mica més en detall…

Si posem en un mateix sac les dades de:

  • visites prenatals als hospitals
  • visites domiciliàries
  • qüestionaris autocompletats per les voluntàries
  • mostres biològiques
  • proves clíniques i hospitalàries
  • part
  • visites postnatals
  • arxius interns de control i seguiment

La suma final del volum d’aquestes dades s’eleva a valors enormes. En quant a unitats de mida de dades emmagatzemades, estem parlant d’un valor aproximat que supera els 900 GB.

Imaginem-nos aquests 900 GB en unitats més familiars, equivalen a unes 260 pel·lícules d’una hora i mitja de durada o a més de 260.000 cançons de 4 minuts de durada. És a dir, la quantitat d’informació que tenim a dia d’avui és molt enorme i complexa.

Per últim, una petita reflexió. Si sense dades no hi ha BiSC i si sense les nostres participants no hi ha dades; sense les nostres participants, el projecte BiSC no existiria. De nou, gràcies!

La notícia ha estat redactada per l’Àlex Morillas Tébar, data manager del projecte BiSC.