El projecte BiSC inicia la campanya BISCAPE!

Al llarg de l’estudi BiSC, hem estat mesurant l’exposició individual de les nostres voluntàries als contaminants de l’aire que respiren. Això ha estat possible gràcies a l’ús d’una motxilla individual que han estat portant les voluntàries, que duu una sèrie d’aparells que mesuren els diferents components de la contaminació de l’aire.

Ara, el projecte BiSC també iniciarà la campanya BISCAPE, una campanya amb l’objectiu de construir un mapa dels nivells de contaminació de l’àrea metropolitana de Barcelona al llarg de l’any 2021. Aquest mapa es basarà en les dades obtingudes de mesures simultànies dels nivells de contaminació a diferents punts de la ciutat i que es repetiran a les diferents estacions de l’any, per observar les fluctuacions temporals dels diferents contaminants. Els punts de mesura inclouen tant centres públics com voluntaris particulars que han posat a disposició els seus balcons per a poder instal·lar-hi els aparells necessaris.

El mapa s’obtindrà mitjançant un procés de modelització tipus LUR (Land Use Regression), que permet obtenir els nivells de contaminació d’una regió extensa a partir de mesures puntuals dins d’aquesta àrea, i que té en compte la influència de les característiques de l’entorn per predir la dispersió dels diferents contaminants. Els contaminants mesurats seran els mateixos que els mesurats amb les motxilles:

  • PM2.5: són partícules suspeses a l’aire menors a 2,5µm de diàmetre i que per tant no es poden veure a ull nu. No obstant, són partícules que per la seva mida tenen una gran capacitat de penetració dins l’organisme.
  • Carboni negre o Black carbon: és un altre component de la matèria particulada suspesa a l’aire que es forma per processos de combustió incompleta. És un dels elements contribuents al canvi climàtic i també té una elevada capacitat de penetració dins l’organisme.
  • NO2: es tracta d’un gas que es crea també a la combustió dels vehicles i que té un efecte irritant sobre les vies respiratòries. En contacte amb la humitat genera productes àcids.

La primera campanya BISCAPE s’iniciarà al mes de febrer, i les mesures s’extendran al llarg de gairebé tot el 2021. Un cop finalitzi l’obtenció de mesures, es podrà processar la informació per crear el mapa de contaminació de la ciutat i els seus voltants, que permetrà validar les mesures realitzades al llarg de tot l’estudi BiSC.

Gràcies a totes les persones voluntàries que han fet possible l’inici d’aquesta campanya!

La notícia ha estat redactada per la Laura Gómez, investigadora predoctoral del projecte BiSC.