El projecte BiSC obtindrà dades genètiques de les mares i els seus nadons!

El projecte BiSC ha aconseguit finançament de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) per a poder genotipar les mares i els seus nadons. El genotipatge consisteix en determinar per cada individu quina variant (o forma) té una posició concreta de la seqüència del DNA, entre totes les possibles variants existents en la població. El nou projecte permetrà determinar al voltant de mig milió de variants genètiques, que es faran servir per inferir un total de 40 milions de variants més, que ens donaran una empremta genètica de cada individu. Aquesta informació ens permetrà entendre els fenotips complexos, com ara el pes al naixement o la susceptibilitat a tenir asma, els quals estan determinants per una combinació de variants genètiques i de factors ambientals.

El primer estudi genètic que volem dur a terme està relacionat amb la placenta, un òrgan únic que s’origina a partir del fetus però es troba en constant comunicació amb la mare. En aquest estudi volem investigar com les variants genètiques de la mare i del nadó regulen el funcionament de la placenta. Analitzarem la funció de la placenta tant a nivell fisiològic com molecular: mesurant el flux sanguini entre la mare, la placenta i el fetus, i mesurant un sèrie de biomarcadors. La nostre principal hipòtesi és que el funcionament d’aquest òrgan tan essencial pel desenvolupament del fetus està regulat tant pel genoma de la mare com del fetus. És a dir, hi ha una “entesa” entre els dos genomes, per això hem anomenat el projecte “ENTENTE: matErNal and feTal gENeTic bases of plaCEntal function”.

La notícia ha estat redactada per la Mariona Bustamante, investigadora del projecte BiSC.