Encara estem a temps de recuperar mostres de DNA per a estudis genètics, t’expliquem com!

Durant el part, sota el consentiment de les famílies, vam recollir mostres de sang de cordó i placenta per a estudis genètics. Tot i això, per a algunes famílies no hem pogut aconseguir fer la recollida per diferents motius. Ara, a la visita de 4 anys, tenim l’oportunitat de recollir saliva dels nens/es per fer estudis genètics.

Com ho farem?

És molt fàcil! Primer demanarem a la família el vostre consentiment. Després, en presència dels pares, demanarem a l’infant que comenci a poc a poc a anar fent saliva en un tub especial fins a completar el límit necessari que indexa la ratlleta. Finalment tancarem el tub i el guardarem. La recollida és ràpida, no invasiva i innòcua. Un cop recol·lectades les mostres s’envien al laboratori, per al seu processament.

 

 

 

 

 

 

Quin és lobjectiu?

L’objectiu és genotipar el DNA extret, aquesta tècnica ens permet:

  • Identificar variants genètiques associades a fenotips complexes com són l’asma o el TDAH.
  • Estudiar les interaccions entre les variants genètiques i els factors ambientals. Com, per exemple: “els infants amb predisposició genètica a tenir asma tenen més risc de patir asma en episodis de contaminació atmosfèrica que no els que no tenen aquesta predisposició genètica”?

Els infants se senten protagonistes, i aprofitem per començar a explicar-los la importància del seu esforç, i que, així, ells estan fent CIÈNCIA.

Apuntarem les seves curiositats i preguntes al diari de BISC, ens sorprendran!

Aquesta notícia ha sigut redactada per la Cecilia Persavento, tècnica de camp del Projecte BiSC.