Finalitzem el seguiment dels 6 mesos

El passat mes d’abril va acabar la visita dels 6 mesos dels nens i nenes de BiSC, que ha durat dos anys i mig (2020-2022). Després de fer la primera revisió de les dades de la visita volem compartir els números amb vosaltres. En total 705 famílies han respost els qüestionaris de salut i d’estil de vida. 614 famílies han fet mesures de contaminació atmosfèrica amb tubs de NO2 i 176 han participat a la campanya de soroll instal·lant sonòmetres a casa seva. A més 185 nens i nenes han fet la visita d’eye-tracking, un mètode que monitoritza i registra la forma en com una persona mira una determinada escena o imatge i que serveix per avaluar la conducta de l’infant. Referent a les mostres biològiques hem recollit 576 mostres de femtes i 568 mostres d’orina. Les primeres serviran per analitzar la composició de la microbiota intestinal dels nens i nenes i les segones per mesurar l’exposició a compostos químics no persistents.

Us volem agrair la vostra participació a l’estudi malgrat les dificultats de la COVID. Sense el vostre esforç no seria possible tirar endavant la investigació dels efectes ambientals sobre la salut infantil a la ciutat de Barcelona!

Aquesta notícia ha estat redactada per la Mariona Bustamante, staff scientist de BiSC.