Informes ambientals en camí!

Estimades participants, us hem començat a enviar els informes ambientals! Us expliquem una mica més en detall de què tracten:

Quines dades hi podreu trobar?

  • Exposició personal a diòxid de nitrogen (NO2) prenatal, de les visites ambientals del 1r i 3r trimestres d’embaràs.
  • Exposició personal a NO2 postnatal, de les visites ambientals dels 6 i 18 mesos del vostre fill/a.
  • Exposició a soroll prenatal, també de les visites ambientals del 1r i/o 3r trimestre d’embaràs.

Cada participant podrà veure les dades que tingui disponibles, és a dir, de les visites o mesures en les que hagi participat.

En quin format us presentarem els resultats?

  1. Primer de tot podreu veure l’exposició personal prenatal i postnatal a NO2, expressat en µg/m3, per cada visita ambiental.
  2. A continuació, trobareu una gràfica amb la distribució de l’exposició a NO2 postnatal de totes les mostres amb les vostres concentracions marcades. D’aquesta manera podreu comparar l’exposició dels vostres fills amb la de la resta de participants.
  3. Posteriorment, el soroll es presentarà amb una gràfica molt visual mostrant l’oscil·lació dels decibels durant tota la setmana de mesura.
  4. Per acabar, trobareu vàries imatges explicatives i de referència per completar l’informe.

Des de l’equip de BiSC estem preparant aquest informe amb molta cura i estima, que sabem que fa temps que espereu. Al cap i a la fi, estem presentant-vos els vostres resultats i volem que els rebeu de la millor manera possible. És per això, que el procés de preparació de l’informe comporta tota una sèrie de tasques i persones involucrades que val la pena comentar.

Per una banda, la recollida de dades és crucial, doncs si està ben feta tot el que ve darrere és més fàcil. Després de ser recollides, aquestes dades s’han de mirar molt bé i passen per un procés de neteja i depuració per a poder analitzar-les posteriorment. Durant aquest procés s’han de prendre decisions si trobem alguna inconsistència dins les mateixes dades.

Una vegada ja tenim les dades netes es pot procedir a fer els anàlisis adequats i, a continuació, l’extracció de resultats. Quan ja els tenim, ja els podem reportar i fer-vos-els arribar. Abans però, s’ha de pensar la millor manera de comunicar els resultats per tal que vosaltres els pugueu entendre, contextualitzar i, sobretot, que us siguin útils.

Finalment, es procedeix a prepara els codis per l’automatització de la creació i enviament dels informes individuals a cadascuna de les famílies. Evidentment, abans de l’enviament es fa una revisió de les dades de contacte de cada participant i, per exemple, de l’idioma en que els voleu rebre.

Per part nostra, estem molt contents de que finalment pugueu rebre aquests informes, premiant d’alguna manera la vostra participació durant tot el procés del projecte. Moltes gràcies per ser-hi i continuar formant part d’aquesta gran família que representa el projecte BiSC. Seguim!

La notícia ha estat redactada per Alex Morillas Tébar, data manager del projecte BiSC.