“A les ciutats, el trànsit és una de les principals fonts de contaminació ambiental”

La contaminació ambiental a les ciutats és un problema de salut pública i és considerada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com una de les prioritats mundials més importants.

Recentment a la revista European Heart Journal va ser publicat un estudi alemany que afirmava que la contaminació ambiental causava 800.000 morts a l’any i alertava de l’impacte d’aquest factor de risc a les ciutats, ja que les dades obtingues eren molt superiors a les que s’havien estimat fins aleshores.

L’estudi BREATHE liderat pel Jordi Sunyer, el mateix investigador principal del projecte BiSC, destacava la importància de la qualitat de l’aire i en les seves conclusions afirmava que: “els nens i nenes de les escoles altament contaminades tenien un menor desenvolupament cognitiu que els nens i nenes de les escoles poc contaminades”.

A les ciutats, el trànsit és una de les principals fonts de contaminació ambiental. Per saber com afecta a les voluntàries de BiSC és essencial la setmana de seguiment que realitzen els nostres tècnics de camp, ja que a partir d’aquesta estudiem el seu entorn i en quins ambients es mouen. És per això que la col·laboració de les nostres voluntàries és essencial per la realització del projecte davant d’aquestes dades alarmants.

Per portar-ho a terme les voluntàries porten 48h una motxilla que podríem dir que simula els nostres pulmons. Això ens permet identificar a quines partícules estan exposades en el seu dia a dia. A part, durant una setmana també porten un tub personal que ens permet mesurar la quantitat de diòxid de nitrogen a la que estan exposades. Aquest gas es produeix a partir de la combustió del motor del cotxe i és perjudicial per la salut. Per complementar la informació de l’entorn en què es troben, durant una setmana duen un mòbil que s’utilitza com un GPS i ens permet saber les seves rutes habituals. També porten un rellotge que ens permet recollir informació sobre la seva activitat física i la seva qualitat del son.

A part, al domicili de la voluntària instal·lem instruments per mesurar la contaminació dins i fora de la casa, un aparell que mesura la temperatura i la humitat que hi ha a la casa, i a la façana també instal·lem un sonòmetre per conèixer la contaminació acústica que rep de l’exterior.

Els resultats de les dades que obtenim durant aquesta setmana, són importants per poder oferir una imatge acurada de la contaminació a la que estem exposats en el dia a dia a la nostre ciutat.

Aquest article ha estat redactat per l’Eduard Roso, tècnic de camp del projecte BiSC.