“És molt bonic saber que hi ha gent que vol participar en estudis com BiSC per intentar canviar una mica la ciutat on vivim i on creixeran els nostres fills i filles”

Aquesta setmana la Sílvia Fochs, una de les infermeres del projecte BiSC ens explica el contingut de la primera visita de les participants que passen a formar part de la cohort BiSC al voltant de les 12 setmanes de gestació.

Al llarg de la visita les participants s’acaben d’informar sobre el projecte BiSC, responen un petit qüestionari sobre antecedents mèdics i signen un conjunt de consentiments; de caràcter general (on accepten la seva participació a l’estudi) i genètic (per poder extreure informació de les mostres biològiques que es recolliran al llarg de l’estudi, i estudiar la relació entre determinades malalties i la contaminació atmosfèrica).

Al final de la visita es fa un examen clínic, en el qual es recullen mesures antropomètriques de les participants com; el pes i alçada, o la mesura del plec tricipital que ajuda a comprendre la composició corporal. També es mesura la tensió arterial, molt important a nivell cardiovascular i que es pot veure afectada al llarg de l’embaràs i influenciada per l’exposició a contaminants atmosfèrics, i es fa un anàlisis de sang per poder arribar a mesurar contaminants molt petits, capaços d’arribar al corrent sanguini i distribuir-se per tot el cos humà.

Totes les dades recollides són imprescindibles i seran la base per poder veure l’evolució de les participants al llarg de l’embaràs. Aquesta, és una visita essencial, en la qual hi ha el primer contacte entre les infermeres de BiSC amb les participants i famílies de BiSC. S’estableix un vincle entre les participants i el projecte que, en alguns casos com el Projecte INMA a Sabadell, pot arribar a mantindre’s durant anys, i que encara que fa una mica de por conèixer tot el que ens afecta, és molt bonic saber que hi ha gent que vol participar en estudis com BiSC per intentar canviar una mica la ciutat on vivim i on creixeran els nostres fills i filles, i sense les pròpies participants res d’això seria possible.

La notícia ha estat redactada per la Sílvia Fochs, infermera de BiSC i de la cohort INMA amb una gran experiència.