La visita ambiental a BiSC!

La pandèmia mundial ocasionada pel coronavirus ens ha fet canviar la vida tal i com la coneixem. Ens hem hagut d’adaptar en tots els aspectes del dia a dia i conviure amb la nova normalitat. El projecte BiSC no ha sigut una excepció en aquest canvi i hem dissenyat un sistema per seguir fent la setmana ambiental de l’estudi, adaptant-nos a la nova situació actual.

Per tal de seguir fent la part ambiental del projecte, les tècniques de camp realitzen una exhaustiva desinfecció del material i dels aparells per a la preparació dels kits, utilitzant sempre mascareta, guants i desinfectant les superfícies de treball.

Tots els aparells es desinfecten dues vegades, un cop són recollits dels domicilis de les participants i abans d’entregar-los a noves voluntàries. A més, el material de tela que utilitzem és rentat a 60º després de cada ús.

El kit que entreguem a les voluntàries conté:

  • Una sèrie d’aparells: format per un “smartphone” que ens permet saber les rutes habituals durant l’embaràs, un rellotge (actigraph) que permet mesurar l’activitat física i la qualitat del son, un sensor (EL USB 2+) que registra la temperatura i la humitat relativa i uns petits tubs que mesuren l’exposició a diòxid de nitrogen (NO2).
  • Un document amb les instruccions d’instal·lació/desinstal·lació i un petit qüestionari ambiental.
  • Un tupperware i les instruccions per la recollida de les mostres d’orina.

(En el cas de les visites ambientals del tercer trimestre, incorporen instruccions i material per la recollida d’una mostra d’ungla).

Les tècniques de camp es posen en contacte amb les voluntàries per citar-les i entrega’ls-hi el material. Un cop citades, reben un vídeo explicatiu que podeu trobar al final de la notícia, de com realitzar la instal·lació dels equips, perquè sigui encara molt més fàcil i ràpid per a elles.

Actualment, la implicació de les nostres voluntàries i els resultats estan sent molt favorables.

Moltes gràcies per seguir confiant en nosaltres!

La notícia ha sigut redactada per l’equip de treballadores de camp de BiSC, l’Eduard Roso, la Berta Miralles, la Beatriz Jurado i la Susana Ramon.