La visita de l’avaluació del neurodesenvolupament dels infants de 6 mesos s’ha reinventat!

4 mesos després d’iniciar la visita postnatal presencial dels 6 mesos, aquesta va haver de ser cancel·lada per la Covid19. El confinament i altres mesures van fer massa difícil continuar amb aquesta visita de forma presencial i és per això que l’equip del Projecte BiSC vam haver de reinventar-nos.

Pel que fa a la visita neuropsicològica, un equip d’experts en avaluació neuropsicològica infantil vam cercar una forma d’avaluar i aconseguir les dades que fins aquell moment ens estava donant el test en format presencial “Escalas Bayley de Desarrollo Infantil-III”.

Els resultats varen ser dos tests, que compten amb una llarga trajectòria en l’avaluació dels infants, per a complimentar les mateixes famílies des de casa. D’aquesta manera evitàvem contacte i mobilitat en temps de confinament, a la vegada que ens asseguràvem unes dades el màxim de fiables possibles.

El primer test (Perfil de Desenvolupament-DP3), és un test del desenvolupament global i inclou 5 àrees del desenvolupament infantil: la cognitiva, la conducta adaptativa, la socioemocional, la motricitat i la comunicació.

El test consta d’un llistat de preguntes sobre l’infant que les famílies han de respondre amb un sí o no. Us posem a continuació un exemple de les preguntes de cada àrea:

  • Cognitiva: demostra que certs objectes, persones o llocs li agraden o li desagraden?
  • Adaptativa: intenta arribar a objectes propers encara que estiguin fora del seu abast?
  • Socioemocional: mira a un adult que està parlant com si intentés seguir el que està dient?
  • Motora: s’aguanta assegut/da sense ajuda com a mínim durant tres minuts?
  • Comunicació: balbuceja o produeix alguns sons en un intent d’imitar paraules com si volgués parlar?

El segon test, en canvi, és molt específic del llenguatge. El llenguatge és una part principal del desenvolupament de l’infant i està influenciat i, a la vegada, influencia les altres àrees. És per això que es va decidir incidir de forma detallada en aquesta capacitat.

El test en concret, el CDI-I de McArthur-Bates, vol aconseguir el màxim de precisió en l’avaluació de la comunicació en el seu conjunt: gests, intenció comunicativa, comprensió i expressió. Per això es pot fer una mica llarg de complimentar, però estem segurs que els resultats obtinguts ens donaran molta informació sobre el desenvolupament de la comunicació dels infants i com aquest està influenciat per tot el conjunt de variables que estem recollint al llarg del projecte.

Un cop omplerts els dos tests, nosaltres els corregim i us en fem arribar uns resultats que de molt segur trobareu interessants.

Algunes participants que ja els han complimentat han comentat que aquests tests fan pensar sobre el desenvolupament dels seus petits: llegir-ne les preguntes i pensar sobre la resposta ajuda a entendre les habilitats que a vegades podem passar per alt.

Un cop més, moltes i moltes gràcies per seguir aquí amb nosaltres després de tot el que estem passant!

La notícia ha estat redactada per la Muriel Ferrer, psicològa i tècnica de recerca del projecte BiSC.