La visita dels 18 mesos, una visita molt complerta!!

El Projecte BiSC ja ha visitat més de 200 dels infants que han complert els 18 mesos. Aquesta visita és molt complerta ja que recull tot un conjunt de dades englobant diferents perspectives del desenvolupament dels infants així com algunes de les variables implicades.

Als volts dels 18 mesos dels seus petits i petites, les voluntàries reben una trucada la qual obre la possibilitat del recull de les següents dades:

  • Qüestionari general: es tracta d’un qüestionari a respondre online, on les voluntàries informen sobre l’alimentació, el son i la salut dels seus infants, així com les característiques dels domicilis habituals i altra informació que ens ajuda a entendre els hàbits dels infants del projecte.
  • Qüestionari neuropsicològic: Aquest és un qüestionari online que han de complimentar les voluntàries el qual inclou dos tests que avaluen possibles dificultats de comportament o del desenvolupament dels infants. Aquests tests son:
    • CBCL: el “Child Behaviour Checklist” és un qüestionari amb 100 preguntes que avalua el desenvolupament socio-afectiu dels més petits.
    • (M‐CHAT‐R/F): Qüestionari Revisat de Detecció de l’Autisme en Infants Petits amb Entrevista de Seguiment.
  • Visita Presencial: Una visita on es realitza el test de Bayley-III, el qual és una eina on a través del joc (infant-examinador) i la relació que aquests creen durant una hora, s’avalua el nivell de desenvolupament de l’infant en les àrees de llenguatge, cognició i motricitat. Permet, també, identificar possibles dificultats o retards en el desenvolupament i, si així fos, realitzar una derivació al pediatre per tal d’iniciar un programa d’avaluació clínica i tractament.

  • Mesura del NO2: s’instal·la durant una setmana en el cotxet de l’infant que acaba de complir els 18 mesos, un filtre que absorbeix el diòxid de nitrogen existent a l’aire. Això permetrà mesurar la concentració d’aquest contaminant al qual està exposat cada un dels nostres infants del projecte.

  • Mostres d’orina i femta: Es demana a les voluntàries del projecte BiSC que recullin una mostra d’orina i una de femta del seu infant. Aquestes mostres ens donaran informació molt valuosa com ara l’evolució de la microbiòtica de l’intestí dels infants (recordem que ja vam recollir mostra del meconi i mostra de femta als 6 mesos), concentracions de nanoplàstics, pesticides, etc…

  • Tècnica de “eye-tracker”: La tècnica del seguiment ocular és una prova que s’està portant a terme de forma presencial també als 18 mesos de l’infant. Consisteix en mostrar a l’infant unes imatges a través d’un vídeo mentre un aparell segueix la seva atenció visual (quina imatge l’atreu més o menys, per això el nom de “seguiment ocular”). En el Projecte BiSC estem utilitzant aquesta tècnica als 6 i 18 mesos i ens permet investigar l’estat del desenvolupament neurocognitiu com ara la memòria visual dels infants, la permanència de l’objecte o l’aprenentatge de paraules.

Com veieu, la recollida de dades als 18 mesos de les voluntàries i els seus infants del Projecte BiSC és força complerta i és important per a poder tenir en compte el màxim de factors que estan influenciant el desenvolupament dels infants. D’aquesta manera podrem discernir i entendre millor l’efecte de la contaminació sobre aquests.

L’equip del Projecte BiSC volem agrair l’esforç de totes les voluntàries que ja han pogut participar de la visita dels 18 mesos i el d’aquelles que al llarg dels pròxims mesos i participaran!

La notícia ha estat redactada per Muriel Ferrer, psicòloga i tècnica de recerca del projecte BiSC.