Hem començat amb el seguiment dels nens als 6 mesos de vida!

Al llarg de la visita es realitzaran diverses proves per avaluar el neurodesenvolupament dels nadons, entre les quals hi ha el test de Bayley, i opcionalment una prova que utilitza la tècnica de l'”eye-tracking”. A més, es recopilarà més informació relacionada amb les dades de la targeta sanitària i un qüestionari sobre la salut del nadó. Pel que fa a l’avaluació de l’exposició ambiental els bebès també portaran un tub de NO2 durant un període d’una setmana per mesurar la seva exposició personal al NO2.

La notícia ha estat redactada per la Laia Vicens, estudiant de doctorat del projecte BiSC.