Les mostres biològiques de BiSC i el seu processament!

Sang, placenta, cordó, saliva, orina, meconi, ungles, cabell… Són múltiples les mostres biològiques que es recullen al llarg de l’estudi però, on van a parar totes aquestes mostres?

Les mostres que es recullen a la consulta, a l’hospital o a casa arriben al laboratori on són tractades i emmagatzemades de manera específica en funció del tipus de material biològic, l’aplicació de la mostra o el temps d’emmagatzematge previst, entre altres aspectes. Alguns exemples en són les mostres de sang, les mostres d’orina, les ungles o el cabell.

En el cas de la sang, els tubs recollits es col·loquen en un aparell anomenat centrífuga que gràcies a un moviment rotatori permet la separació dels components principals de la sang en funció de la seva densitat. Amb aquest aparell s’aconsegueix separar: plasma, sèrum, glòbuls vermells, leucòcits i plaquetes. Un cop separats els diferents components s’emmagatzemen de forma individual i ultracongelats (-80ºC), un tipus de congelació que permet l’emmagatzematge de mostres durant llargs períodes de temps i evita la degradació de les biomolècules presents.

Processament de les mostres de sang.

D’altra banda, en el cas de les mostres d’orina, s’emmagatzemen en tubs més petits i s’elabora una mescla amb una petita part de cada orina per tal d’aconseguir una mostra representativa de l’orina de tota la setmana, d’aquesta mescla se’n mesura la densitat i la temperatura. Les mostres diàries es congelen (-20ºC) i la mescla setmanal s’ultracongela (-80ºC).

Mostres de cabell i d’ungles.

També tenim mostres com el cabell o les ungles que un cop recollides no reben cap mena de tractament i senzillament s’emmagatzemen a temperatura ambient fins a la seva utilització.

Així doncs, un cop arriba la mostra al laboratori és molt important seguir el protocol pertinent per tal de garantir la correcta preservació de la mostra i la seva utilitat per a futurs estudis.

El text ha sigut redactat per l’Aida Perramon, tècnica ambiental i de laboratori del projecte BiSC.