Durant el mes de juny començaran les proves pilot de ressonància magnètica

Un dels objectius del projecte BiSC és avaluar l’impacte de l’exposició a contaminació de l’aire durant l’embaràs en el desenvolupament estructural del cervell dels bebès. Un total de 400 nens i nenes del projecte BiSC participaran en aquesta prova al llarg de l’estudi.

Durant el mes de juny començarem a fer les proves pilot, i a partir de setembre continuarem amb les proves. Per ara, estem preparant el llitet adaptat per tal que els nens i nenes tinguin el màxim de confort i no es moguin, ja que altrament la qualitat de la imatge obtinguda no seria prou bona. Us deixem unes fotos de l’estat actual del llitet, aviat el tindrem acabat i podrem començar amb aquesta prova que ens aportarà informació molt interessant!

La ressonància magnètica és una prova d’imatge segura i indolora. A diferència de la radiografia, no hi ha cap exposició a radiació ionitzant, i per tant no té efectes secundaris. La durada de l’exploració serà de 25 minuts aproximadament i es realitzarà quan el nadó estigui adormit.

Aquest article ha estat redactat per la Mireia Gascón, investigadora del projecte BiSC.