RECOLLIDA DE MOSTRES BIOLÒGIQUES ALS HOSPITALS: de la inclusió al part

BISC és un projecte multidisciplinari de grans dimensions, i com a tal, vol abastar totes les variables que puguin estar relacionades, per això, es recullen mostres i dades a través de diversos mitjans com qüestionaris, visites a l’hospital o visites ambientals.

Durant la gestació es realitza una visita a l’hospital a les 32 setmanes d’embaràs, en la qual es recullen mostres biològiques, a banda de realitzar-se una neurosonografia i una ecocardiografia per obtenir dades del bebè. Aprofitant aquesta visita, a la mateixa consulta, es realitza la recollida de tres mostres: mostra de cabell, analítica de sang i frotis vagino-rectal, finalitzant així les mostres recollides durant la gestació a l’hospital.

Posteriorment en el moment del part, es recullen altres mostres com un trosset de placenta, sang del cordó del nounat i sang de la mare, on s’aprofita la mateixa punció de la col·locació de la via perifèrica per a la seva extracció, evitant així una nova punció, i en planta, es recull una mostra de meconi de el nadó.

Les diferents mostres es gestionen de manera eficientment coordinada amb la persona responsable de biobanc de BISC de l’hospital, la qual, les recull el mateix dia, i després són emmagatzemades en neveres o congeladors especials, segons la mostra, fins al moment en que seran analitzades.

El text ha sigut redactat per l’Estela Rodríguez, infermera del projecte BiSC.