Seguim instal·lant sonòmetres!

Ja són més de 70 els sonòmetres instal·lats! L’objectiu és aconseguir les mesures de la contaminació acústica al domicili de les famílies voluntàries, ja que degut al confinament no es van poder obtenir aquestes dades. Per això s’aprofita la visita dels 6 mesos del bebè, la qual consisteix en recollir una mostra d’orina i una de femta del nadó i en mesurar l’exposició de l’infant al diòxid de nitrogen (NO2) mitjançant un tub que l’acompanya tota una setmana. Ara, a més, s’hi suma la mesura de l’exposició al soroll ambiental amb els mesuradors de soroll també durant una setmana.

Sonòmetre que s’instal·la a casa de les voluntàries.

Aquests equips s’instal·len a l’exterior i és per això que és molt important comptar amb les característiques del domicili (instal·lacions d’aïllament acústic, material dels marcs de les finestres, tipus de vidre, proteccions,…) per tal de poder analitzar posteriorment com afecta el soroll de l’exterior a l’interior.

Seguim!

La notícia ha sigut redactada per la Mariona Isern, estudiant en pràctiques al projecte BiSC, en nom del grup de treballadores de camp (Berta Miralles, Beatriz Jurado i Ada Pérez (estudiant)).