NOU SUB-ESTUDI DE METODOLOGIES QUALITATIVES

 

 

Vosaltres, les voluntàries de BiSC, heu estat col·laborant amb el projecte des de que estàveu embarassades. Des d’aleshores hem recollit multitud de mostres, tant de vosaltres com dels vostres fills i filles, a més de la informació que ens heu estat proporcionant també amb els qüestionaris online i les visites presencials que heu realitzat amb les nostres neuropsicòlogues. La recopilació de tota aquesta informació és fonamental per a poder estudiar el neurodesenvolupament dels infants, com afecten els contaminants que ens envolten al seu correcte creixement.

En aquest sub-estudi es pretén ampliar la mirada observadora vers aquestes dades. Les dades recollides mitjançant qüestionaris ens permet obtenir multitud d’informacions dels contextos socio-econòmics de les nostres voluntàries, a més d’altres temàtiques relacionades amb la salut mental i els estils de vida. Tanmateix, aquest tipus de recollida de dades no té com a obtectiu obtindre informacions que permetin entendre l’estructura social i cultural que subjau a les formes de cuidar-se en la salut i la malaltia.

Per aquest motiu, durant les properes setmanes es realitzaran entrevistes informals a un total de 10 mares voluntàries de la cohort. En aquestes entrevistes es buscarà profunditzar en el que hi ha darrera de la pressa de decisions a l’hora de gestionar algunes de les temàtiques de salut sobre les que heu estat enquestades durant la fase dels 4 anys, com són l’alimentació i l’ús de dispositius amb pantalla.

Encara ser aquest un sub-estudi molt petit i limitat, es pretén demostrar l’aportació que una recollida de dades de tipus qualitatiu pot oferir a un projecte d’impacte com és BiSC, oferint una perspectiva de l’experiència de subjecte més complexa i potencialment útil per a la recerca de propostes de polítiques d’implementació futures.

 

Aquesta notícia ha estat redactada per Raquel Barneda, tècnica de camp del Projecte BiSC.