BREATHE, MOM

 

La deficiència d’alfa-1 antitripsina (DAAT) és una condició genètica on el cos no produeix suficient una proteïna anomenada alfa-1 antitripsina, que normalment protegeix els pulmons i el fetge. Aquesta deficiència pot comportar un augment del risc de patir malalties pulmonars com l’emfisema, que es caracteritza per danys als alvèols, problemes respiratoris, però també bronquitis crònica, així com problemes hepàtics. Per aquests motius, quan algú té DAAT, els seus pulmons són més vulnerables als danys causats pel fum de la cigarreta, la contaminació de l’aire i altres factors ambientals. Avui dia, no hi ha cura per a la DAAT i els tractaments se centren a controlar els símptomes i reduir les complicacions. Aquests poden incloure medicaments per millorar la funció pulmonar (tractament augmentatiu), programes de rehabilitació pulmonar i modificacions de l’estil de vida per minimitzar l’exposició a substàncies nocives. Però, i si poguéssim evitar que aquestes persones desenvolupin enfisema i bronquitis crònica tenint un aire més net? Què tan dolents són els contaminants de la ciutat per a tots nosaltres, i especialment per als nens amb aquesta condició? Per conèixer els motius, us recomanem veure el documental Breathe, mom, dirigit per Meri Collazos Solà. Ofereix una exploració punyent d’aquests problemes, il·luminant els reptes als quals s’enfronten les persones amb DAAT i advocant per mesures proactives per millorar la qualitat de l’aire i protegir la salut pública.

El documental ja està disponible als cinemes o el podeu veure a la plataforma FILMIN del 10 al 24 de maig.

https://breathemomfilm.com/

 

Aquesta notícia ha estat redactada per Alvaro Falcón, tècnic de laboratori del Projecte BiSC.