JA TENIM LES DADES DE LES NEUROSONOGRAFIES DE BiSC !

Com sabeu, un dels objectius del projecte BiSC és investigar els efectes de l’exposició precoç a diversos factors ambientals sobre el neurodesenvolupament fetal. Durant el seguiment de les voluntàries del projecte, es va realitzar una ecografia completa per recollir paràmetres de l’anatomia del cervell fetal a la visita del 3r trimestre a cadascun dels hospitals col·laboradors: Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, Hospital Clínic – La Maternitat i Hospital Sant Joan de Déu. Aquesta prova es realitza al tercer trimestre (al voltant de la setmana 32 de gestació) perquè aquest és el període en què les estructures cerebrals primàries ja estan formades i comencen a madurar. De fet, al tercer trimestre la majoria d’òrgans del fetus ja estan pràcticament formats, però el sistema nerviós, pel seu elevat nivell de complexitat funcional i malgrat haver iniciat el seu desenvolupament a la tercera setmana d’embaràs, encara necessita un llarg període d’estructuració i maduració que continua també un cop el nadó ha nascut.

El cervell humà durant el desenvolupament fetal. Font: Lindsey Konkel, 2018, Environmental Health Perspectives.

Així doncs, la neurosonografia de seguiment va consistir en un examen exhaustiu per avaluar la integritat estructural i el nivell de maduresa del cervell fetal, així com per detectar qualsevol anomalia del sistema nerviós central.

Per poder extreure els resultats d’aquesta avaluació neurosonogràfica, hem hagut de mesurar els diferents paràmetres d’interès a cadascuna de les imatges capturades durant l’ecografia. Les imatges inferiors són un exemple d’algunes seccions ecogràfiques del cervell fetal, on s’observen estructures anatòmiques diferents, com per exemple el cos callós, que està constituït de cossos neuronals (anomenats en conjunt “substància blanca”) que connecten els dos hemisferis cerebrals. Posteriorment, hem implementat un procés de control de qualitat per avaluar les dades resultants d’aquestes mesures i detectar errors abans de procedir a l’anàlisi.

Imatges ecogràfiques de la neurosonografia realitzada al projecte BiSC. 1. Secció axial del cervell fetal amb senyal Doppler de l’artèria cerebral mitja. 2: Secció sagital del cervell fetal on es pot observar el cos callós. 3. Secció axial del cervell fetal on es pot observar el cerebel.

Finalment, de les 1081 voluntàries participants a l’estudi, hem pogut extreure un total de 956 avaluacions neurosonogràfiques fetals del tercer trimestre. Aquesta és una xifra espectacular que ens permetrà estudiar com diferents factors de l’entorn de l’embarassada, com ara bé l’exposició a la contaminació atmosfèrica, poden influenciar en el delicat procés de maduració de les estructures cerebrals dels nadons abans de néixer.

Per això volem donar les gràcies a totes les voluntàries que van accedir a realitzar aquesta prova de forma altruista!

 

Aquesta notícia ha estat redactada per Laura C. Gómez Herrera, estudiant predoctoral del projecte BiSC.