Iniciatives de divulgació al projecte BiSC

Aquesta primavera, investigadors/es del projecte BiSC han participat en activitats de difusió del projecte en centres d’ensenyament. La Neus Rosell i el Pol Jiménez van visitar l’escola Pia-Balmes al centre de Barcelona per parlar amb els/les nens/nenes sobre els efectes de la contaminació de l’aire en la nostra salut. Van explicar l’origen d’aquest tipus de contaminació actualment (gasos i partícules provinents del transit rodat, marítim, calefaccions – sovint invisible), la seva composició, els diferents instruments amb que es mesura, i els múltiples òrgans del cos humà als que afecta a curt i llarg termini. També van posar de manifest que la contaminació afecta de forma més significativa a embarassades (i fetus), nadons, infants i gent gran, provocant més morts globals que el consum de tabac o que malalties infeccioses com la tuberculosi o la malaria. Finalment, van voler transmetre que es tracta d’una mortalitat evitable i que reduir la quantitat de vehicles, millorar el transport públic, i incrementar la presència d’espais verds són mesures per a fer les ciutats més saludables.

D’altra banda, la Marta Cosín va visitar els/les alumnes del cicle formatiu de laboratori clínic i biomèdic a l’institut Les Vinyes, a Santa Coloma de Gramenet. La investigadora va parlar sobre el paper de la placenta en l’impacte de les exposicions ambientals durant l’embaràs (exposicions intrauterines) en la salut fetal, de l’infant i l’adult. En concret, va explicar que al projecte BiSC estem estudiant modificacions epigenètiques de la placenta (metilació de l’ADN, i expressió de microARNs) com a possibles mecanismes biològics que expliquin aquesta associació entre ambient prenatal i salut. Com la xerrada es va fer a alumnes de l’assignatura de Biologia molecular i citogenètica, també es va detallar la metodología seguida per poder quantificar aquestes marques epigenètiques (biòpsia del teixit placentari, purificació d’ARN i ADN, preparació de llibreries de cDNA i posterior seqüenciació, i detecció dels patrons de metilació de l’ADN prèviament tractat amb bisulfit amb arrays EPIC). Finalment es van presentar els resultats preliminars del projecte, amb perspectives de poder presentar resultats concloents a curt i mig termini. Per part seva, els/les alumnes de l’institut Les Vinyes van presentar de forma rigurosa i en format congrés les metodologies més rellevants que es fan servir en aquest tipus d’estudis.

Activitats de divulgació com aquestes són molt importants per donar a conèixer el projecte, per crear consciència sobre problemàtiques de salut pública com són l’exposició a la contaminació de l’aire (sobretot en periodes vulnerables com són l’etapa perinatal i la infància), i per contribuir al retorn a la societat de coneixements adquirits per part de la recerca a curt i mig termini.

La notícia ha sigut redactada per la Marta Cosín, investigadora postdoctoral del projecte BiSC.