BiSC a l’Open Day del PRBB

El passat dissabte 7 d’octubre va ser l’Open Day al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i el projecte BiSC va tenir la seva parada a la sala John Snow (el nom fa referencia al pare de l’epidemiologia, no al protagonista de joc de trons). Va ser una oportunitat única per donar a conèixer el projecte i va ser molt interessant veure com el perfil dels visitants anava des de curiosos fins a professionals de ciències, com ara biòlegs o estadístics, o inclús grups d’estudiants de batxillerat.

La xerrada va estar enfocada en explicar, de forma genèrica, quin és el funcionament d’una cohort i quin paper té un tècnic de laboratori en tot aquest engranatge. Com bé sabeu, la cohort de BiSC està formada per 1080 mares i 1033 nens. A part dels diversos qüestionaris sobre salut mental i alimentació, des de l’inici del projecte fins al dia d’avui, s’han recollit diverses mostres biològiques en diferents moments temporals, tant de la mare, del pare com del nadó. De fet, la cohort de BiSC està representada amb aproximadament unes 70.000 mostres (i encara n’estem recollint més!; podeu trobar més informació a l’article El Biobanc de BISC guarda més de 68.000 alíquotes de mostres biològiques).

També s’hi va explicar que, moltes vegades, al PRBB no tenim les eines necessàries per a dur a terme anàlisis en concret i és per això que aquestes s’envien a centres específics. Per exemple, pel genotipat de la cohort, les mostres es van enviar a CEGEN (Madrid), l’obtenció de DNA bacterià a partir de les femtes de 6 i 18 mesos a Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)-CSIC (València), l’estudi del Black Carbon a la Universitat de Hasselt i l’estudi de les resistències d’antibiòtics a l’Hospital Clínic, entre d’altres. En relació a això, tot i que BISC té les seves pròpies línies d’investigació, està obert a col·laborar amb altres grups de recerca sempre i quant hi hagi coherència amb l’objectiu del projecte. És per això que, d’alguna manera, ens podríem imaginar el volum de mostres del projecte com un “mercat” en el que qualsevol grup d’investigació pot contactar-nos i plantejar-nos utilitzar algunes de les mostres de les que disposem per estudiar quelcom. La proposta s’avalua internament i, si s’aprova, s’inicien els tràmits legals per a cedir-les.

El paper que té el tècnic de laboratori en aquest engranatge és el d’organitzar i gestionar les mostres. Això implica fer una proposta de selecció de les mostres, de pre-processar-les (en cas que sigui necessari), de preparar-les en caixetes 9×9 i d’efectuar l’enviament en les condicions adequades per tal que arribin en bon estat (s’utilitza neu carbònica, a -80ºC). A més, s’encarrega de que tot quedi enregistrat: de quin volum s’ha utilitzat, quines mostres s’han enviat, a on i amb quina finalitat. I, com és d’esperar, gestionar 70.000 mostres requereix de molta organització! Molts dels visitants es sorprenien al conèixer el volum de mostres que representava la cohort. Bé, amb un bon inventariat tot es veu molt més fàcil.

Aprofito per donar les gràcies a les participants de BISC, per la col·laboració i dedicació cap al projecte, i a tots els visitants vau a l’Open Day. Va ser un plaer compartir amb vosaltres part de la meva feina!

Aquesta notícia ha estat redactada per l’Alvaro Falcón, tècnic de laboratori del Projecte BiSC.