Contaminació i salut cerebral

En la noticia d’avui volem aprofundir sobre els efectes de la contaminació en la nostra salut des del punt de vista d’altres membres de la comunitat científica. Actualment la Organització Mundial de la Salut (OMS) considera la contaminació el major factor de risc ambiental sobre la salut humana, éssent en l’any 2012 responsable d’un 23% de la mortalitat a nivell global. Amb els anys s’ha pogut establir una forta relació entre la contaminació i certes patologies, i s’ha demostrat els efectes negatius que té sobre el sistema respiratori així com el circulatori, però a dia d’avui cada vegada més s’està començant a veure que altres sistemes, com pot ser el nerviós o el digestiu, podrien arribar a estar afectats.

Un comentari publicat en la revista científica Nature per les doctores D.A. Cory-Slechta i M. Sobolewski del Departament de Medicina Ambiental de la Universitat de Rochester (Nova York) indica que la contaminació té un paper en múltiples afectacions cerebrals com podria ser el declivi cognitiu. Aquestes afectacions es poden produir per mecanismes com pot ser la inflamació provocada per la presencia de partícules contaminants que, a la llarga, provoquen danys a les neurones. Aquest fenomen, però, no es produeix per una exposició lleu o momentània, sinó amb la presencia continuada de contaminants a l’entorn durant el llarg de la vida d’un individu. Segons la OMS, tal i com es pot veure en el següent mapa, gairebé tot el planeta presenta uns percentatges de població exposada a nivells de contaminació per sobre dels recomanats per l’organització d’entre el 80 i el 100% en l’any 2017.

Imatge extreta de la plataforma “Our World In Data“, mostra la proporció de població exposada a concentracions de matèria partciulada (PM) que superen el valor de referència de la OMS (10 micrograms per metre cúbic a l’any). Com més fosc el vermell, més proporció de població en aquella regió que està exposada a nivells superiors a 10 ug/m3/any. Aquest és el rang més baix de les recomanacions de la OMS per a exposició a contaminació de l’aire sobre el qual s’observen efectes en la salut humana. A Espanya, al 2017, entre un 40 i un 60% de la població es trobava exposada a nivells superiors als recomanats.

En el comentari publicat a Nature també es fa menció dels mecanismes complexos pels quals les partícules contaminants actuen sobre els òrgans i com aquests mecanismes poden afectar especialment a grups de la població, com ara el desenvolupament fetal, ja que és una de les etapes vitals més vulnerables.

Per aquestes raons es destaca la necessitat d’estudis de cohort, com el que estem realitzant amb BiSC, que profunditzin en l’efecte de la contaminació no només en la població general, sinó també en grups vulnerables per tal de poder crear estratègies que permetin reduir la contaminació ambiental i protegir la salut de la població.

Podeu trobar una entrevista en la que es parla d’aquesta publicació de Nature fent click aquí (contingut en anglès).

Aquesta notícia ha estat redactada per l’Adrià Sentís, data manager del Projecte BiSC.