Depressió perinatal: no és només cosa del postpart

Poc a poc, la societat trenca el tabú i avui en dia es parla més i amb més naturalitat dels trastorns i malalties de salut mental. Les malalties mentals tenen un origen multifactorial i son més comunes del que podem arribar a pensar. Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) gairebé 1 persona de cada 10 té algun tipus de problema de salut mental i 1 de cada 4 en tindrà en algun moment de la seva vida.

Pel que fa a l’ansietat i la depressió, aquestes són molt més freqüents en dones (9.2%) que en homes (4%) (Enquesta Nacional de Salut d’Espanya, 2017).

La salut mental de la mare pot arribar a afectar al desenvolupament de la seva descendència. Una malaltia mental directament associada amb l’embaràs i la maternitat és la depressió perinatal, més comunament (i, com explicarem a continuació, erròniament) coneguda com a depressió postpart.

Diversos estudis científics indicaven que aquesta condició no es detona únicament després del part (tot i que alguns símptomes es poden veure agreujats en aquest moment) sinó que l’inici d’aquesta malaltia acostuma a tenir lloc durant l’embaràs. Ara, un recent estudi científic que utilitza dades de més de 11.000 embarassades de 7 cohorts diferents en 3 països diferents ha determinat que els símptomes depressius materns comencen a les primeres etapes de l’embaràs i que poden persistir fins a dos anys després del part.

Donat que la depressió materna té serioses implicacions per la mare en sí, així com per la seva criatura, és de vital importància detectar i tractar aquesta malaltia des del seu inici. Com fins recentment es considerava una malaltia que s’iniciava al postpart, en la majoria d’hospitals els seguiments rutinaris d’embaràs no inclouen els corresponents tests per avaluar el potencial risc de patir-la, el que comporta que sovint passi desapercebuda.

És important que els protocols s’actualitzin per incorporar aquesta mesura ja que d’aquest manera es podrà detectar qualsevol problema de depressió perinatal durant l’embaràs i iniciar les mesures necessàries per assegurar el benestar de les futures mares i que aquestes estiguin en les millors condicions possibles per rebre les seves criatures.

A BiSC, també hem avaluat l’evolució de la depressió perinatal des del tercer trimestre de l’embaràs fins als 28 mesos de l’infant. En el nostre cas, volem avaluar principalment com factors ambientals i d’estil de vida poden afectar l’aparició d’aquesta malaltia. Esperem tenir els primers resultats aviat.

Aquesta notícia ha estat redactada per la Ioar Rivas, investigadora del Projecte BiSC.