Exoposoma ambiental matern i desenvolupament de la descendència

Les persones sempre estan exposades simultàniament a una multitud de factors ambientals diferents, com ara la dieta, factors meteorològics, factors d’estil de vida, productes químics, agents infecciosos i influència socioeconòmica. Aquests factors tendeixen a agrupar-se i interactuar entre ells per produir efectes complexos sobre la salut humana. El terme “exposoma” es va encunyar, anàleg al genoma, per descriure la totalitat de les exposicions ambientals humanes al llarg de la seva vida, de les quals l’embaràs és un període clau per a l’avaluació de l’exosoma. [ ref. ]

En un canvi innovador en la comprensió de la salut prenatal, cada cop més científics se centren en l'”exosoma ambiental matern” i el seu impacte crucial en el desenvolupament de la descendència durant els períodes prenatals i primerencs, ja que és un dels períodes més vulnerables i determinants durant la vida. a la descendència. Aquest concepte il·lumina com l’exposició d’una mare a diversos factors ambientals pot afectar significativament la salut del seu nadó i del seu nadó. A diferència dels estudis convencionals que es concentren en exposicions singulars, aquest enfocament holístic considera la interacció complexa i els efectes acumulatius de diversos factors ambientals tant en la mare com en el nadó.

És per això que a BiSC ens interessa el camp de l’exosoma ambiental matern amb la salut de la descendència, una àrea de recerca relativament nova i vital que aporta innovació a la intersecció de malalties i múltiples factors ambientals. A mesura que avança la investigació en aquest camp, té la promesa de proporcionar pautes més efectives o ciutats més sostenibles i saludables per a les dones embarassades, garantint un inici de vida més saludable per a la propera generació. En el nostre cas, ens centrem principalment a identificar els factors més destacats a partir de diversos elements ambientals i explorar com els factors ambientals materns tenen un paper important en el desenvolupament de la salut de la descendència durant la vida primerenca. Cal destacar que gràcies a les aportacions de les famílies de BiSC, disposem d’informació detallada sobre un ventall divers d’exposicions durant els primers anys de vida, com ara contaminació atmosfèrica, soroll, activitat física, dieta, estrès, estat socioeconòmic, etc. Properament podrem analitzar les dades i contribuir després a generar evidència científica. Us mantindrem informats dels resultats quan surtin!

Aquesta notícia ha estat escrita per Yana Luo i Yu Zhao, estudiants de predoctorat del Projecte BiSC.