El biobanc de BiSC guarda més de 68.000 alíquotes de mostres biològiques

A BiSC comptem amb mostres biològiques de diferents tipus, recollides des de l’embaràs de la mare fins als 18 mesos. Per una banda, de les mares hem recollit mostres d’orina, sang, cabell, frotis vaginal, frotis rectal i ungles. De les mostres de sang hem obtingut diferents derivats: sèrum, plasma, leucòcits i cèl·lules vermelles. Els leucòcits, per exemple, ens han servit per extreure DNA.

Per altra banda, del nadó hem recollit sang de cordó umbilical, placenta, teixit del cordó umbilical, orina, femtes i ungles. De les mostres de sang de cordó hem obtingut diferents derivats, i de la placenta hem obtingut DNA i RNA. Algunes d’elles, com ara la femta i l’orina, s’han recollit varies vegades en diferents visites.

Tot això fa que a la cohort de BiSC tinguem registrades unes 68.000 alíquotes de mostres biològiques! Aquestes estan emmagatzemades a temperatura ambient (cabell i ungles) o a -80C, bé al biobanc de ISGlobal o en els biobancs dels hospitals de l’estudi (Hospital Sant Joan de Déu i Hospital Sant Pau). Un tècnic de laboratori de BiSC es dedica de forma exclusiva a la gestió de les mostres: processament, inventariat, preparació de mostres pels estudis, entre altres tasques.

Actualment, alguns dels usos que els hi estem donant a les mostres són:

  • Mostres de sang de mare de la visita de les 32 setmanes i mostres de sang de cordó del nadó: s’ha utilitzat per genotipar (obtenir DNA) la cohort de BiSC.
  • Glòbuls vermells de la mare de la visita de les 32 setmanes: per analitzar els àcids grassos poliinsaturats
  • Femta de nadó de 6 i 18 mesos: per analitzar els àcids grassos de cadena curta (SCFAs)
  • Frotis vaginal i femta de nadó dels 6 mesos: per estudiar resistència a antibiòtics.
  • Orina de la mare de les 32 setmanes: per l’anàlisi d’hormones.

 

Per finalitzar, agrair-vos la paciència i les ganes de participar a l’estudi. Sense vosaltres això no seria possible!

 

Aquesta notícia ha estat redactada per l’Alvaro Falcón, tècnic de laboratori del Projecte BiSC.