El medi ambient i el sistema immune a BiSC

Com ja s’ha explicat en altres notícies, la contaminació ambiental és un dels majors factors de risc de malaltia i mort prematura al món actual. L’àmplia evidència científica d’estudis humans i animals de les últimes dècades ha demostrat el paper important d’aquesta contaminació en l’aparició de càncer i malalties respiratòries, reproductives, cardiometabòliques o neurodegeneratives, entre d’altres. A més, avui dia els contaminants ambientals (per exemple, contaminació de l’aire, pesticides, contaminants orgànics persistents, metalls pesants) estan en el punt de mira, ja que en un període relativament curt, de 40 a 50 anys, s’ha produït un ràpid augment de la prevalença de malalties al·lèrgiques a tot el món. i altres trastorns relacionats amb el sistema immunitari, com la diabetis tipus 1, els trastorns autoimmunes o fins i tot el càncer d’aparició precoç, que no es poden explicar per mutacions genètiques. Per exemple, se sap que l’exposició a contaminants orgànics persistents i la contaminació de l’aire poden augmentar el risc de patir infeccions de les vies respiratòries en la infància.

És per això que a BiSC ens interessa l’àmbit de la immunologia ambiental, una àrea d’investigació relativament nova i vital que aporta innovació a la intersecció de la immunologia i l’entorn en què vivim. La funció principal del sistema immunitari és identificar i protegir contra infeccions o altres cossos estranys o agents potencialment danyosos (per exemple, xenobiòtics). Per tant, entendre com els tòxics antropogènics afecten el desenvolupament, el manteniment i la funció del sistema immunitari és fonamental per aconseguir una salut humana òptima. En el projecte BiSC pretenem identificar quins i com els contaminants ambientals tenen un paper important en el desenvolupament de malalties relacionades amb el sistema immunitari des dels primers anys de vida. Aviat podrem oferir més informació sobre com pensem dur a terme els nostres estudis en l’àmbit de la immunologia ambiental, però un dels avantatges de BiSC és que gràcies a les aportacions de les famílies BiSC, disposem d’informació detallada sobre una diversitat de una sèrie d’exposicions durant l’embaràs i els primers mesos de vida, inclosa la contaminació de l’aire o els disruptors endocrins. Per tant, tenim informació molt detallada sobre possibles exposicions nocives. Estigueu atents!

Aquesta notícia ha estat redactada per la Mireia Gascon, investigadora del Projecte BiSC.