Els efectes de les onades de calor

En la notícia d’avui ens volem centrar en un fenomen que tots hem pogut experimentar en les últimes setmanes d’estiu: les onades de calor. Tothom és conscient dels perills que impliquen per a la nostra salut i les precaucions que s’han de prendre, però més recentment s’han començat a estudiar els efectes que poden tenir en combinació a altres factors, com pot ser la contaminació atmosfèrica.

Un estudi recent (https://doi.org/10.1164/rccm.202204-0657OC) conduït en la Universitat de California del Sur per un grup d’investigadors des de l’any 2014 fins al 2019 ha observat que, durant els dies en els que es produïa una onada de calor incrementaven el risc de mort en un 6% aproximadament i, en els dies en els que hi havia alts nivells de contaminació aquest incrementava en un 5%. Aquests resultats, però, es van veure eclipsats al fer les mesures en dies en que es combinaven tant una onada de calor com alts nivells de contaminació, en els que s’observava que el risc arribava a gairebé quadruplicar-se.

Aquest fenomen es coneix com a “efecte sinèrgic” i es dona quan dos fets o substàncies que per separat tenen un efecte determinat, al ser presents a la vegada incrementen notablement l’efecte que tenen. Aquesta sinergia, a més a més, es va veure especialment present en les poblacions més vulnerables, com podria ser el cas de la població de majors de 75 anys. En el següent mapa es pot veure la qualitat de l’aire en EEUU, i es pot observar que no es tracta d’un fenomen aïllat a la pròpia California, sinó que es tracta d’una realitat que s’ha estès per tot el país:

A partir d’aquest estudi s’han començat a plantejar nous projectes que analitzin els diferents efectes que pot tenir aquesta sinergia sobre diversos camps de la salut humana. A mesura que aquests nous estudis apareixen, es fa més evident que la contaminació cada vegada està prenent un paper més notori en la salut humana, i per tant, la necessitat de desenvolupar estratègies que puguin fer front aquesta amenaça que cada vegada podem notar més.

Aquesta notícia ha estat redactada per l’Adrià Sentís, data manager del Projecte BiSC.