Els patrons de moviment dels participants de BiSC abans i durant la pandèmia de la COVID-19

Recordes que durant l’embaràs et vam demanar que portis un telèfon amb tu durant una setmana? Aquests telèfons van registrar dades GPS que ens permeten estudiar el transport, els patrons de moviment i l’exposició al trànsit, als arbres i altres factors ambientals durant l’embaràs.

De tots els punts GPS que hem analitzat, n’hem extret 78.000 patrons de moviment. Aquests es veuen reflexats en la imatge que es mostra a continuació, on podeu veure dos plànols de Barcelona. El de l’esquerra representa els patrons de moviment que es van produir abans de la pandèmia de la COVID-19, mentre que el de la dreta representa els patrons de moviment durant la pandèmia de la COVID-19. Tingueu en compte que les cases de tots els participants queden excloses dels llocs utilitzats per crear aquests mapes.

Abans de la COVID-19, els patrons de moviment s’estenen per moltes zones de la ciutat. Podeu veure algunes zones on els patrons de moviment van disminuir durant la pandèmia: la plaça de Catalunya, les Corts i els voltants de l’avinguda Gaudí i el carrer Gran de Gràcia. Encara hi havia molts patrons de moviment al Guinardó i Esplugues de Llobregat, i van augmentar a Navas i Cornellà de Llobregat. Això indica un canvi de visitar llocs més públics i cèntrics a visitar llocs més propers a casa.

 

Continuarem analitzant aquestes dades per entendre millor com van canviar els patrons de moviment, el transport i l’exposició a la contaminació atmosfèrica i la vegetació durant la pandèmia per als habitants de diferents parts de la ciutat. Aquestes dades ofereixen una oportunitat única per estudiar com van respondre les dones embarassades a la pandèmia. Sobretot, volem expressar a totes les voluntaries el nostre més gran agraïment per la vostra disposició a participar en aquesta recerca i per les vostres inestimables contribucions.

 

Aquesta publicació ha estat escrita per Karl Samuelsson, investigador postdoctoral del projecte BiSC.