Ja tenim les dades de l’exposoma químic de l’embaràs

La contaminació ambiental continua sent una de les preocupacions més urgents a tot el món. Els contaminants generats per les activitats humanes contaminen l’aire, el sòl, l’aigua i els aliments. Com a resultat, els humans i altres éssers vius estan exposats de manera crònica a una àmplia gamma de compostos químics que afecten la seva salut. S’ha estimat que aquests riscos ambientals contribueixen a més del 25% de les malalties no infeccioses, però l’impacte real no es coneix del tot. Hi ha aproximadament 10.000 compostos químics que es classifiquen com a perillosos per a la salut, i només 450 d’ells estan regulats per l’Agència Europea de Substàncies Químiques (ECHA). A més, hi ha més de 90.000 substàncies més que no han rebut cap avaluació de toxicitat. Les vies d’entrada al cos són diverses: ingesta, exposició dèrmica o inhalació.

BiSC participa en el projecte ATHLETE (https://athleteproject.eu/), que té com a objectiu determinar els nivells d’exposició a diversos compostos químics, analitzar com aquests afecten la salut de la mare i del nadó i entendre els mecanismes d’acció. Per això, durant l’embaràs us vam demanar que recollíssiu mostres d’orina i us vam extreure sang. Fent servir aquestes mostres hem mesurat els nivells dels següents compostos químics:

 • Compostos persistents (que tarden molt a eliminar-se del cos i que hem mesurat en sang al tercer trimestre):
  • 23 substàncies per- i polifluoroalquils (PFAS) (anti-adherent en utensilis de cuina, roba impermeable, envasos d’aliments i productes de neteja entre altres)
 • Compostos no persistents (que s’eliminen molt ràpid del cos i que hem mesurat en les orines recollides al primer i al tercer trimestre):
  • 1 retardant de flama organofosforat
  • 5 pesticides organofosforats
  • 4 pesticides
  • 7 hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH) (derivats de la combustió de combustibles)
  • 11 fenols (revestiment de llaunes i ampolles, cosmètics, productes d’higiène,manufactura de resines, fertilitzants, , medicaments, etc.)
  • 17 ftalats i DINCH (usats com a plastificants, cosmètics, pintures, additius en medicaments, etc.)
  • 2 glico-èters (dissolvents de pintures)
  • cotinina (derivat del tabac)

El següent pas serà analitzar l’associació dels nivells d’aquests compostos amb diferents variables de salut recollides a BiSC, com ara la funció placentària, el pes al néixer o el neurodesenvolupament.

La notícia ha estat redactada per la Mariona Bustamante, investigadora del projecte BiSC.