Participació ciutadana per aconseguir reduir la contaminació

Ja són moltes les notícies que ens arriben de diferents mitjans de comunicació evidenciant la importància dels projectes de salut pública.

Tot just el 6 setembre es va presentar l’últim informe d’avaluació de la qualitat de l’aire, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, on s’afirma que “un mínim de 351 persones han perdut la vida a la capital barcelonina degut a un excés de partícules PM2.5 (vinculades al tràfic rodat) en el 2018”, una xifra equivalent a la del 2017.

A més, els resultats obtinguts durant el 2018 a Barcelona mostren que actualment se segueixen superant els nivells de referència de la OMS per al diòxid de nitrogen (NO2) i per al material particulat (PM10 i PM2.5) a la capital. L’informe també remarca que la exposició crònica a nivells elevats de contaminació contribueix a incrementar les malalties respiratòries i cardiovasculars, el càncer de pulmó i la mortalitat.

Aquestes xifres i dades no ens deixen indiferents. Per aquest motiu és de vital importància la implicació de la població en projectes com el BiSC, on es pretén estudiar de forma detallada aquest tipus de contaminació en un dels col·lectius socials més vulnerables com són les dones embarassades i els seus nadons. I en definitiva, pensar en el futur que oferim a les noves generacions.

En el següent link trobareu l’últim informe d’avaluació de la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona.

La notícia ha estat redactada per la Berta Miralles, treballadora de camp del projetce BiSC