L’estudi de la placenta a la cohort BiSC

La placenta, que el seu nom en llatí significa “pastís pla”, és un òrgan efímer que connecta el fetus amb la mare. La placenta facilita la nutrició, respiració i excreció per part del fetus durant el desenvolupament embrionari. També té una funció endocrina y de protecció enfront agents externs.

Dibuix de la cavitat de l’úter amb el fetus, fet per Leonardo da Vinci el segle XV

A BiSC investigarem la placenta a dos nivells: fisiològic i molecular. A nivell molecular analitzarem si el seu l’epigenoma, és a dir, les marques químiques que regulen l’expressió dels gens, canvia en resposta a la contaminació atmosfèrica i si això afecta el correcte desenvolupament del fetus. Per altra banda, també n’estudiarem la seva estructura i funcionament.

El passat dia 20 de març vam fer una primera sessió pràctica a l’Hospital de Sant Joan de Déu per tal de posar a punt el protocol de recollida de biòpsies placentàries que seguirem al llarg del projecte.

Notícia redactada per la Mariona Bustamante, investigadora del projecte BiSC, responsable de l’àmbit de mostres biològiques.