Microbiota intestinal i neurodesenvolupament infantil

 

La microbiota intestinal és l’ecosistema de microorganismes que habita al nostre intestí, i durant els darrers anys ha emergit com un protagonista clau al món del neurodesenvolupament infantil. Aquest complex sistema de bacteris, virus i fongs no només compleix funcions digestives, sinó que sembla també exercir cert impacte en la salut cerebral de nens i nenes.

La comunicació entre la microbiota intestinal i el cervell és mediada per un complex entramat de senyals conegut com a eix intestí-cervell. Aquest sistema de comunicació sembla no sols afectar la funció gastrointestinal, sinó també en el comportament, l’estat d’ànim i el desenvolupament cognitiu. Investigacions recents suggereixen que certs desequilibris a la microbiota intestinal poden estar relacionats amb diferents trajectòries cognitives i conductuals.

La diversitat i la composició de la microbiota intestinal (és a dir, quantes espècies, quines espècies i com de diferents són entre elles) sembla que tenen un paper crucial en la regulació del neurodesenvolupament infantil. Una microbiota equilibrada, rica en varietat de microorganismes beneficiosos, podria promoure la salut cerebral i el desenvolupament cognitiu. Per contra, desequilibris a la microbiota (el fenomen conegut com a disbiosi), podrien tenir conseqüències negatives en la funció cerebral i el comportament infantil.

La plasticitat del cervell infantil permet que experiències primerenques, inclosa la microbiota intestinal, modelin l’arquitectura cerebral i determinin la trajectòria del desenvolupament cognitiu. Estratègies com la promoció de la lactància materna, l’alimentació rica en prebiòtics i probiòtics, així com la minimització de l’ús innecessari d’antibiòtics, poden ser fonamentals per fomentar una microbiota intestinal rica i equilibrada i, per tant, donar suport a un neurodesenvolupament ple.

En resum, la relació entre la microbiota intestinal i el neurodesenvolupament infantil és un camp fascinant i en constant evolució de la investigació científica. A BiSC podrem estudiar aquestes associacions en un futur proper per aportar més coneixement al camp. Com sabeu, hem recollit informació sobre neurodesenvolupament i comportament a les visites dels vostres fills i filles amb la nostra neuropsicòloga Muriel Ferrer. Aquestes dades podran relacionar-se amb les bases de dades sobre microbiota intestinal que hem obtingut a partir de la femta dels menuts. Us deixem unes quantes fotos perquè veieu el procés a través del qual hem separat els microorganismes de la resta de material de la femta i extret-ne l’ADN. Aquest ADN s’ha enviat a un laboratori especialitzat per identificar quines espècies eren presents a cadascuna de les mostres, per tal de caracteritzar la microbiota intestinal de cadascun dels nens i nenes BiSC.

La comprensió de com els microorganismes intestinals influeixen en el desenvolupament cerebral obre noves vies per abordar trastorns neurològics i promoure la salut integral dels infants. En reconèixer la importància d’aquest vincle entre l’intestí i el cervell, podem avançar cap a enfocaments més holístics i personalitzats en la cura de la salut infantil, millorant així el benestar i el desenvolupament de les futures generacions.

 

 

Aquesta notícia ha estat redactada per Pol Jiménez, estudiant de doctorat del Projecte BiSC.