Nova publicació sobre residus de tabac en infants

El passat 7 de febrer es van publicar els resultats d’un estudi elaborat per la Universitat de San Diego i la Universitat de Cincinnati als Estats Units sobre la presencia de residus de nicotina a les mans de nens i nenes. L’article, publicat a la revista JAMA Network Open(1), posa de manifest que tant infants que viuen exposats a entorns on hi ha adults fumadors com els que no, presenten residus de nicotina a les mans.

L’anomenat “fum de tercera mà” o “pols de tabac” és el residu químic que queda adherit en superfícies com a conseqüència de fumar tabac; ja siguin mobles, parets, roba, etc. Les persones estem exposades al fum de tercera mà al tocar les superfícies contaminades si aquestes no han estat netejades correctament.

L’estudi, realitzat durant 2020 i 2021, va analitzar els nivells de nicotina a les mans de 504 infants menors de 12 anys a través d’un rentat amb cotó pels dits de la mà dominant del nen o nena. Aquests resultats van ser comparats amb informació reportada per les famílies sobre l’exposició a tabac al domicili (membres convivents fumadors, espais habilitats per fumar, etc.).

El resultats de l’anàlisi van mostrar que, dels infants classificats com a “exposats a tabac”, un 97,9% tenia residus de nicotina a les mans. Sorprenentment, dels infants classificats com a “protegits d’exposició a tabac”, un 95,2% també mostrava residus de nicotina; és a dir que no hi havia grans diferències entre un grup i l’altre. En la revisió de les dades sociodemogràfiques també es va veure associació entre el nivell econòmic i la presència de nicotina (a més ingressos familiars, menys quantitat de nicotina).

Els riscs per a la salut que suposa el contacte amb substàncies del fum de tercera mà encara està poc definit, però ja hi ha alguns estudis que relacionen la seva exposició amb resistència a la insulina, malalties pulmonars o hepàtiques. En nens, s’associa també al desenvolupament cerebral.

Estudis com aquest posen atenció al fet que les mesures de protecció a tabac de nens i nenes, tradicionalment centrades en allunyar fumador-infant o augmentar la ventilació dels espais, potser han de començar a contemplar també l’exposició a fum de tercera mà.

La notícia ha sigut escrita per la Neus Rosell, project manager de BiSC.