Quin és l’impacte d’estudis com BiSC?

 

En la noticia d’avui ens volem centrar una mica en l’impacte que tenen estudis com el projecte BiSC respecte a la nostra societat. Un exemple d’aquest efecte es pot observar en la següent publicació recent del parlament europeu: https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20240419IPR20587/el-parlamento-fija-nuevos-requisitos-para-mejorar-la-calidad-del-aire

Aquesta publicació ens indica que s’ha votat a favor de l’adopció de mesures més estrictes per als països membre per a reduir els nivells de contaminació ambiental en les ciutats de cara a l’any 2030, amb l’objetctiu d’anar millor encaminats al pla de zero contaminació en les ciutats europees per 2050. A més, busca atorgar de més protecció als ciutadans amb problemes de salut relacionats amb la contaminació ambiental.

Això és una bona noticia en vista a la situació actual a Europa, en què tal i com es pot observar en aquest mapa del 2021, es poden veure clars nodes de contaminació per tota Europa. En aquest cas, diòxid de nitrogen, un dels contaminants més comuns i que s’utilitza com a principal indicador:

El paper d’estudis com el projecte BiSC és molt important per a poder portar evidències científiques sobre les quals els organismes encarregats d’establir aquestes regulacions puguin tenir guies sobre les que basar aquestes mesures preventives. Aquesta prevenció, tenint com a referència les xifres donades en el propi article, busquen reduir la xifra de 300000 persones que es veuen afectades anualment per complicacions fatals relacionades amb la contaminació de l’aire, i els milers de persones que presenten una menor qualitat de vida degut a aquesta mateixa causa.

Aquesta publicació ens indica que amb el pas del temps estem evolucionant en una bona direcció per a poder protegir a totes les persones vulnerables de la nostra població. També ens reforça la idea de que estem tenint un paper important tant les famílies participants com els investigadors per a poder ajudar a lluitar contra el problema que és la contaminació present en l’aire.

 

Aquesta notícia ha estat redactada per Adrià Sentís, data manager del Projecte BiSC.