Resum FRONTIER i AIR-NB

En aquest article es pretén fer un resum dels principals projectes que tenim a BiSC: FRONTIER i AIR-NB.

A mitjans de desembre de l’any passat, es van entregar els informes finals de l’estudi FRONTIER, els quals actualment es troben en revisió. Recordem que el seu objectiu principal és proporcionar una avaluació sòlida i completa de l’impacte de l’exposició materna a la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit en el creixement fetal.

Al mateix temps, a partir del mateix desembre de l’any passat, es va començar a treballar en les anàlisis del projecte AIR-NB. L’objectiu general de AIR-NB és avaluar l’efecte de l’exposició pre-natal a la contaminació atmosfèrica urbana en el desenvolupament del cervell pre i postnatals.

Per dur a terme una avaluació exhaustiva del desenvolupament del cervell, es van realitzar una sèrie de proves a diferents períodes, tant prenatals com postnatals. Les podem dividir en quatre principals: neurosonografia, imatge per ressonància magnètica (MRI), Bayley i seguiment d’ulls (eye-tracking).

  • La part de neurosonografia es va dur a terme durant la setmana número 32 d’embaràs, aproximadament. Va consistir en una exploració exhaustiva per avaluar la integritat estructural i el nivell de maduresa del cervell fetal, així com per detectar qualsevol defecte en el sistema nerviós central.
  • La Imatge per ressonància magnètica (MRI) es va fer principalment al mes de néixer. En aquest cas, gràcies a la utilització de camps magnètics i ones de ràdio s’ha permès, extreure imatge detallades del cervell.
  • L’escala de Bayley es va fer tant a l’edat de 6 com de 18 mesos. Són una sèrie de proves on s’avaluen les capacitats cognitives, de llenguatge (com comunicació receptiva i expressiva), motores (como motricitat fina i gruixuda), entre altres.
  • Pel que fa al seguiment d’ulls (o eye-tracking), també es va fer tant a l’edat de 6 com de 18 mesos. Permet avaluar indicadors com la capacitat d’anticipació o de memòria.

Com es pot observar, gràcies a l’esforç de molta gent s’ha pogut extreure una gran quantitat d’informació que pot donar lloc a resultats pioners en aquest àmbit. Es preveu que en els propers mesos ja puguin sortir publicacions definitives derivades d’aquests estudis.

Aquesta notícia ha sigut redactada pel Toni Galmes, data manager del Projecte BiSC.