Una actualització sobre el progrés del projecte col·laboratiu sobre l’exposició prenatal a fenols i la desregulació de l’eix hipotàlem-pituitària-adrenal en dues cohortes europees: BiSC (Barcelona, Espanya) i SEPAGES (Grenoble, França)

Els fenols sintètics, reconeguts com a substàncies químiques disruptores endocrines, mostren una exposició generalitzada dins de la població en general. Mentre l’evidència toxicològica s’acumula sobre el seu potencial per alterar l’eix hipotàlem-pituitària-adrenal (HPA) —un regulador clau de la resposta adaptativa del cos a l’estrès—, falten estudis epidemiològics amb una mida de mostra suficient i metodologies rigoroses per avaluar tals efectes en humans. El projecte HyPAXE, co-dirigit per la Dra. Claire Philippat (INSERM, Grenoble, França) i el Prof. Jordi Sunyer (ISGlobal, Barcelona, Espanya) i finançat per l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (ANSES) de França, va ser dissenyat per omplir aquest buit i arrodonir llum sobre les associacions entre l’exposició a fenols sintètics durant l’embaràs i la producció d’hormones adrenals i reproductives.

En aquest gran estudi que involucra 1.137 participants de Grenoble (França) i Barcelona (Espanya), vam confiar en mostres d’orina repetides per avaluar l’exposició a fenols durant dos trimestres de l’embaràs. Les hormones relacionades amb l’eix HPA es van mesurar en cabell matern, el que va permetre l’avaluació de la producció hormonal durant un període prolongat (setmanes a mesos). Aquestes metodologies de vanguardia tenen com a objectiu minimitzar la classificació errònia i el biaix d’exposició, abordant les limitacions d’estudis previs que es basaven en la mesura de fenols i hormones en mostres puntuals.

Els nostres resultats presenten evidència contundent que l’exposició al bisfenol S, un producte químic introduït com a reemplaçament del bisfenol A, afecta adversament la producció materna d’hormones corticosteroides durant l’embaràs. A més, es van observar associacions per als parabens (propil- i metilparabè), comúment utilitzats com a conservants en productes de cura personal i aliments. Aquests resultats ofereixen valuosos coneixements sobre els mecanismes subjacents dels efectes perjudicials dels fenols en la salut dels nens, ja que la desregulació de l’eix HPA pot portar a una sobreexposició del fetus en desenvolupament a glucocorticoides, afectant el seu desenvolupament i salut a llarg termini.

Les implicacions per a la salut pública són substancials, ja que les alteracions en l’equilibri entre les hormones esteroides durant l’embaràs poden afectar tant la salut materna com el desenvolupament fetal. Si són seguides per esforços de polítiques públiques per reduir l’exposició a fenols, aquests resultats tenen el potencial de generar millores significatives en la salut pública, considerant l’exposició generalitzada a fenols en la població en general i el seu curt temps d’eliminació en els nostres cossos.

L’anàlisi de les dades recopilades sota el projecte HyPAXE ara està completat i el treball ha estat enviat per a la seva publicació.

Aquesta publicació ha estat escrita per Paulina Alicja Jedynak, investigadora postdoctoral al Projecte BiSC.