L’exposoma químic a BiSC!

L’exposoma es defineix com el conjunt d’exposicions ambientals a les quals un individu està exposat des de la concepció fins al final de la vida. L’exposoma és per tant complex i dinàmic ja que canvia al llarg del temps. Una dimensió d’aquest exposoma són els compostos químics, als quals estem exposats a diari. Des de 1950 s’han sintetitzat més de 140.000 nous productes químics comercials, i només una petita part d’aquests han estat sotmesos a proves de seguretat o toxicitat rigoroses. La bio-monitorització dels compostos químics, l’estudi dels seus determinants i de les seves conseqüències en al salut, és difícil. Els nous mètodes químics d’alta capacitat i ampli abast, però, han significat un avenç que ha revolucionat aquest tipus d’estudis.

A BiSC pretenem mesurar l’exposoma químic a través del finançament de diferents projectes: “Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation” (ATHLETE), “Exposition prénatale à des perturbateurs endocriniens à courte demi-vie, axe hypothalamo-hypophysaire et neurodéveloppement de l’enfant” (HyPAxE), “Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics” (AURORA) i “De l’epidemiologia de les aigües residuals a l’exposoma humà”. El projecte també ha tingut suport d’una beca de la Fundació “La Caixa” (CIF 100010434), el codi de la beca és LCF/BQ/PR20/11770013. També mencionar el suport rebut per part de l’Ajuntament de Barcelona.


El darrer projecte, liderat per l´investigador Pablo Gago Ferrero del Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del CSIC, analitzarà >1000 mostres de sèrum matern recollides durant l’embaràs i >300 mostres de placenta recollides al part. En un primer estudi pilot de 10 mostres de sèrum matern i 10 mostres de placenta de BiSC analitzades amb cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses d’alta resolució (LC-HRMS), hem detectat un total de 43 substàncies d’origen antropogènic i potencialment nocives, incloent pesticides, repel·lents d’insectes, derivats de cosmètics i una amplia varietat de compostos industrials (com per exemple retardants de flama, plastificants o perfluorats), entre d’altres. Alguns d’aquests compostos es van trobar presents en >80% de les mostres, com la cafeïna, el repel·lent d’insectes DEET, o alguns additius del plàstic, com els ftalats. Altres es van trobar de manera més esporàdica, com alguns herbicides, edulcorants o productes de procedència industrial. Les concentracions d’aquests compostos també variaven entre mostres. Un cop es disposi de les dades de tota la cohort BiSC, s’estudiarà la prevalença, els determinants i la seva associació amb problemes de salut de nadó.

La notícia ha sigut redactada per Mariona Bustamante, investigadora de BiSC i per Pablo Gago col·laborador del projecte des del IDAEA.